Kayıt Avantajları

Kanuni bir zorunluluk olmanın dışında Menemen Ticaret Odası’na üyeliğin pek çok avantajları bulunmaktadır.
1- Odamızın ticaret sicil işlemleri ve oda hizmetleri birlikte sürdürülmektedir.
2- Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapar.
3- İhracaatcıların menşe şahadetnameleri, ATR dolaşım belgeleri onayı.
4- Dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi işlemlerini yapmak.
5- İmalatçı üyelerimizin kapasite raporlarının onaylanması ve odaların birliğine gönderilmesi..
6- İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi verme.
7- Onayı istenen faturalarının rayice uygun olup olmadığının araştırılması.
8- İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri.
9- Gayrimenkul ve menkul değerlerinin rayiç tespiti.
10- Üyelerimizin Bağ-kur ile ilgili tüm formların hazırlanması ve onaylanması.
11- Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onay işlemleri.
12- Yurt dışı fuarlarda ve ihalelerle ilgili bilgilendirme.
13- Odamızın hizmet binasında bulunan sağlık ünitemizde bir doktor ve bir hemşire ile üyelerimizin sağlık problemlerinin çözümü tahlillerinin yapılması ve koruyucu hekimlik hizmetlerinin ücretsiz olarak vermekteyiz.
14- Yurt dışı vize işlemlerinde gerekli belge onayı.
15- Gelir ve Kurumlar vergisinde yüksek vergi ödeyen üyelerimizin ödüllendirilmesi.
16- Tüketicinin korunması masasında hakem heyetliği yapmak.
17- Mahalli bilirkişilik hizmetleri vermek.
18- Bankalarla üyelerimiz arasındaki işlemlerde istenilen bilgi ve belgeleri vermek.
19- İlçemizle ilgili konularda bakanlıklara ve belediyelere bilgi ve öncülük yapmak.
20- Kayıtlı üyelerimizin imzalarının tasdiki yapılmaktadır.
21- Kaymakamlık, Belediye ve Vergi dairesindeki çeşitli komisyonlarda üyelerimizi temsil etmek.