Yönetim Politikamız

YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin gelişimine ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına odaklı olmak, kurumsal kapasitemizi sürekli geliştirmek, ülke ve dünya ekonomisine uyum sağlamak, faydaya dayalı hizmet vermek ve temel yönetim politikamızdır. (Revizyon No 01)

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

“Kurumumuzun gayrimenkul, menkul ve nakit kaynaklarını yasalara uygun ve kurumun planlı amaçlarına ulaşmak için risklerimizi dikkate alarak yönetmek.” (Revizyon No 01)

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımız, kurumumuzun temel varlığı ve kurumumuzu başarıya götürecek en önemli değerimizdir. İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli olması, süreçlerimizin hedeflerimiz doğrultusunda yönetilmesi amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir sistemler geliştirmek güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı yaratmak. (Revizyon No 01)

  • İnsan kaynaklarımızın hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanunlarına uymak,
  • Uygun, hakkaniyetli ve yasalar çerçevesinde işe alım yapmak, nitelikli iş gücünü tercih eden ticaret odası olmak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmek, motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak, çalışanların tanındığı ve takdir edildiği objektif bir performans sistemini uygulamak,
  • Çalışanların sürekli gelişimi, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak,
  • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, çalışanların süreçlerimizin iyileştirilmesine katkı yolunu açmak,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliliği yaratmak,
  • Nitelikli, başarılı, küresel gelişime entegre olmuş bir işgücü oluşturmak.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Bilir ve ulaşılabilir bir ticaret odası olmak; iletişim araçlarını etkin kullanarak paydaşlarımız ve toplumumuz ile kesintisiz iletişim kurmak, iletişim tekniklerimizi sürekli iyileştirerek geri bildirimleri iyileşme fırsatı olarak dikkate alarak iletişim becerilerimizi artırmak. (Revizyon No 01)

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Üyelerimiz ve stratejik ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini sürekli geri bildirim alma kanallarımızı açık tutarak katma değer yaratacak bölgesel ve sektörel projeler oluşturmak ve uygulamak. Birlikte başarma değeri oluşturarak üyelerimizin ekonomik gelişimine yaptığımız kurumsal katkıyı memnuniyete dönüştürmek.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Bilgi varlıklarımızın güvenliğini ve bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini sağlamak için insan kaynaklarımızın, tedarikçilerimizin yetkinliğini sürekli sürekli artırmak ve teknik altyapımızı sürekli iyileştirmek.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.