Temel Değerlerimiz

Değerlerimiz; kurumumuzun, her koşulda sahip çıkması gerektiği ve yaşam kaynağı olarak kabul ettiği unsurlardır. (Revizyon No 01)

  • Yasalara bağlılık
  • Toplumumuz ve üyelerimizin eğitimi ve gelişimi
  • Bölge değerlerinin ekonomiye ve sosyal yaşama yüksek değer katılarak kazandırılması
  • Kurumumuzun gelişimi ve sürekliliği

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.