İnsan Kaynakları Yönetim Politikası

Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Kurumsal yetkinliğini ve etkinliğini sürekli geliştiren Menemen ve Foça ilçelerinin ekonomik gelişiminde aktif rol alan ve katkı yapan ilçe odası olmak.  (Revizyon No 01)

Bu Kapsamda;

 • Yerel ve ulusal alanda temsil yeteneğimizi geliştirmek
 • Yenilikçi ve üyelerimiz için referans kurum olmak
 • Turizm, sanayi, tarım ve ticarette üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak ve bu sektörlerde proje üretmek
 • Yatırımcılar için etkili ve yetki kullanan bir oda olmak

 

MİSYONUMUZ

Yasal yükümlülüklerimizin yanında, üyelerimizin ve toplumumuzun çıkarları ve refahı için hizmet kurumu olmak.  (Revizyon No 01)

Bu Kapsamda;

 • Yasalara bağlı çalışmak
 • Hızlı ve kusursuz hizmet vermek
 • Üyelerimizin ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde rehberlik yapmak
 • Üyelerimizi değişen şartlar ve yasal düzenlemeler hakkında sürekli bilgilendirmek
 • Bölgemizin katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri için marka oluşturulmasına öncü olmak
 • Üyeler, sivil toplum kuruluşları ile bürokrasi arasında aracı olmak

 

DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz; kurumumuzun, her koşulda sahip çıkması gerektiği ve yaşam kaynağı olarak kabul ettiği unsurlardır. (Revizyon No 01)

 • Yasalara bağlılık
 • Toplumumuz ve üyelerimizin eğitimi ve gelişimi
 • Bölge değerlerinin ekonomiye ve sosyal yaşama yüksek değer katılarak kazandırılması
 • Kurumumuzun gelişimi ve sürekliliği

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.