Yönetim Şeması

Gönül ORUN Genel Sekreter
Bengi YILMAZ Ticaret Sicili Müdürü
Ali Günbay Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı
Fatih SUNAY Oda Sicil Memuru
Figen KARAYAL Muhasebe Memuru
Emre ASLAN Eğitim ve Araştırma Memuru
Derya DÖNDER Yardımcı Hizmetler
Dilek KANIK Yardımcı Hizmetler