BURS & EĞİTİM YARDIMLARI

 

MENEMEN TİCARET ODASI

BURS TALİTMATLARI VE YÖNETMELİĞİ

 Menemen Ticaret Odası tarafından hazırlanan ilgili talimat ve yönetmelik “TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİnin 67 maddesinde yer alan tüm şartları kapsar.

ŞARTLAR

1-      T.C. Vatandaşı olmak

2-      Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)’na bağlı devlet üniversitelerinde örgün öğrenim gören öğrencileri kapsar.(Açıköğretim kabul edilmez)

3-      Öğrencilerin not ortalaması 100 üzerinden 65 (4 üzerinden 2,50) üzerinde olması gerekmektedir.

4-      Üniversitenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğretime devam ediyor olmalıdır. (Hazırlık sınıfındaki öğrencileri kapsamaz)

5-      Eğitim-Öğretime devam ettiği bölümde sınıf tekrarı yapmamış olması gerekmektedir.

6-      İkamet yeri olarak İzmir dışında olanların başvurusu kabul edilmemektedir. (Ailesi veya kendisinin ikametgah ibrazı istenecektir) (Menemen ve Foça bölgesinde ikamet edenlere öncelik tanınacaktır)

7-      Birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24, üçüncü sınıfta 25, dördüncü sınıfta 26 yaşından büyük olmaması gerekmektedir.

8-      Askerlik ile ilişkisi olmamak,

9-      Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,

BAŞVURU SÜRESİ

1-      Burs başvuruları odamıza elden teslim edilen evraklar ile her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında yapılır ve Eylül ayının son iş gününe kadar karara bağlanır.

2-      Burs başvurusu aynı şartlar ve belgeler ile her yıl tekrarlanarak gerçekleştirilir.

 

İSTENEN EVRAKLAR

1-      Menemen Ticaret Odası Başvuru Formu (aşağıdaki linkten veya odamızdan temin edilebilir)

2-      Kimlik Fotokopisi

3-      Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) dışında başka yerden burs almadığını belirten beyan dilekçesi.

4-      Güncel Transkript Belgesi

5-      Güncel Öğrenci Belgesi

6-      SGK Dökümü (e-devlet çıktısı kabul edilebilir) (Çalışıp çalışmadığını belgelemesi açısından)

7-      İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilebilir)

8-       Gelir tespitinin bilinmesi amacıyla ailenin maaş bordrosu talep edilmektedir.

9-      İBAN/ Hesap No (VAKIFBANK) (Burs verileceği kesinleşmesinin ardından talep edilecektir) 

 

BİLGİLENDİRMELER

1-      Burs ödemeleri her yıl Ekim ayında başlar ve Haziran ayında biter. Maksimum 15 öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın 15’inde ve toplamda 9 ay ödeme gerçekleştirilecektir.

2-      Burslar karşılıksız olarak verilmektedir.

 

NOT:

1-      Her yıl burs toplam kaç öğrenciye, hangi miktarda burs verilip verilmeyeceği Eylül ayında Meclis Kurulu tarafından görüşülerek karara bağlanır.

2-      Aksi karar alınmadıkça yukarıda belirtilen talimat ve kararlar geçerlidir.

3-      TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 67 maddesinde yer alan Kuruluş personelinin çocuklarına verilecek bursun sayısı toplam burs sayısının yüzde kırkını geçemez” ibaresi kapsamında yukarıda belirtilen şartlar ve evraklar aynı ibareler ile dahildir.

 

·         Menemen Ticaret Odası Burs Talimatları ve Yönetmeliği Yönetim Kurulunun 05/03/2019 Tarihli ve 43 Sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

 

Başvuru Formu için lütfen tıklayınız: 

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

Madde 67 —Her yıl kaç öğrenciye burs verileceği ve bursun miktarı oda ve borsalarda meclis, Birlikte ise Genel Kurul tarafından tespit edilir. Genel Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim Kuruluna devredebilir. Burs miktarı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bursun miktarlarını aşamaz.

Burslar, öğrenciye aylık olarak ödenir. Burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan dokuz aydır.

Burs verilmesine ilişkin diğer usul ve esaslar oda ve borsalarda iç yönergelerle, Birlikte ise Birlik Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönergelerle belirlenir.

Bursun vakıflar aracılığıyla verilmesi durumunda da bu madde hükümleri uygulanır.