Anlaşmalı Kurumlar

1- İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Aşağıda yer alan şartları sağlayan öğrencilerimize yıllık öğretim ücretlerinde %15 indirim uygulanır:


  •         Menemen Ticaret Odası ve Menemen Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne üyesi olması,
  •         Menemen Ticaret Odasına 1 Yıllık üyeliği, 1 yıldan bu yana ortaklığı, temsil ve ilzama yetkili olması,
  •         Gerçek kişilerin eşleri ile 1. derece kan ve kayın kısımlarına,
  •         Tüzel Kişi üyelerinin eşleri ile 1. derece kan ve kayın kısımlarına, 

 

 

2- İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

 

Menemen Ticaret Odası'na faal olarak kayıtlı üyelerimizin çocukları ilgili üniversitenin herhangi bir bölümünü tercih ettiklerinde; %10 oranında indirim sağlanacaktır.

 

 

TERCİH BURSU:

İstanbul Ticaret Üniversitesini, tercihlerinde ilk 5 yazan ve yerleşen tüm öğrencilere; %20 oranında indirim sağlanacağı,

 

İstanbul Ticaret Üniversitesini, 1. 2. veya 3. sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere 400 TL. (ödeme/burs) şeklinde, normal öğretim süresince her yıl Ekim ayında başlayıp Haziran ayında sona ermek üzere 9 ay boyunca ödeneceği belirtilmektedir.


 

3- KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

 

 

Menemen Ticaret Odası'na faal olarak kayıtlı üyelerimizin çocukları ilgili üniversitenin herhangi bir bölümünü tercih ettiklerinde; %15 oranında indirim sağlanacaktır.

 

  

Menemen Ticaret Odası üyelerinin, birinci derece yakınlarının ve eşlerinin KTO Karatay Üniversitesi Lisans veya Önlisans programlarına Üniversiteye kayıt yaptırmaları halinde öğrenim ücretinden %15 oranında ahilik bursu sağlanacak ve 8 eşit taksitte ödeme imkânı sağlanacaktır.

  

Bu protokol kapsamında lisans ve önlisans programlarına kayıt hakkı elde eden üyeler, birinci derece yakınlarına ve eşlerine ahilik bursu, üyenin kayıtlı olduğu Odadan güncel tarihli yetki belgesi aslını getirmesi ile bu yetki belgesini her akademik yılbaşında yenilemesi ve birinci derece yakınların ilgili Nüfus Müdürlüğünden alacakları vukuatlı nüfus kaydı belgesinin aslını ibraz etmeleri şartı ile sağlanır.

İşbu protokol 2019-2020 akademik yılında Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir.

 


4- MENEMEN & FOÇA PTT İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

         Menemen ve Foça PTT Müdürlüklerinden gerçekleştirilecek Kargo, APS Kurye ve Posta Kargosu gönderilerinde Odamız üyelerine yönelik %60’a varan indirim oranları uygulanacaktır.

Odamızdan alacağınız oda kayıt belgesi ile ilgili Müdürlüklere bir defaya mahsus bildirmeniz neticesinde ilgili indirimden 1 yıl süre ile faydalanabilecekseniz.

 

 

 

KG/DESİ

 

 

TÜRKİYE GENELİ TEK FİYAT

(KDV DAHİL)

1 KG/DESİ

5,60

2 – 5 KG/DESİ

9,43

6 – 10 KG/DESİ

12,44

11 – 15 KG/DESİ

15,82

16 – 20 KG/DESİ

19,19

21 – 25 KG/DESİ

22,57

26 – 30 KG/DESİ

25,94

 

30 KG/DESİ’DEN SONRA YÜRÜLÜKTE BULUNAN ÜCRET TARİFESİ UYGULANIR

 

 

Odamız üyelerine önemle duyurulur.

Menemen Ticaret Odası

 

5- DALTON ULUSLARARASI EĞİTİM ANONİM ŞİRKETİ (DALTON COLLEGE) 

 

Menemen Ticaret Odası ve DALTON Uluslararası Eğitim Öğretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile gerçekleştirilen “İşbirliği Protokolü”ne istinaden Odamız üyelerine yönelik (Dalton College-Dalton Kurs, Dalton Dil Okulu) aşağıda detayları belirtilen şekilde indirim/fayda sağlanacaktır;
• Dalton Kurs’tan %20 indirim sağlanacaktır.
• Dalton Dil Okulu’ndan %20 indirim sağlanacaktır.

• Dalton College (Özel İzmir 1919 Okulları); Öğrenci velisi ile okul arasında yapılan eğitim-öğretim bedeli sözleşmesine istinaden, öğrencinin kitap-kıyafet ücretleri okul tarafından karşılanacaktır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için +90 530 5584400


6- BİLNET OKULLARI (ULUKENT YERLEŞKESİ)

 

Menemen Ticaret Odası ve Bilfen Şirketler Grubu markası olan “BİLNET Okulları Ulukent Yerleşkesi” ile indirim anlaşması kapsamında 2019-2020 yılında eğitim – öğretime başlayacak olan Bilnet Okulları Ulukent Yerleşkesi, giriş hakkını elde eden, Menemen Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerin ve üyelerin çalışanlarının çocuklarına yönelik %10 indirim sağlayacaktır.

ununla birlikte 16/02/2019 Cumartesi günü 4. – 5.– 6. ve 7. Sınıflara, 23/02/2019 Cumartesi günü 8. – 9. ve 10. sınıflara yönelik gerçekleştirilecek olan Giriş ve Bursluluk sınavında başarı gösteren öğrencilerin kazanacakları burslara ek olarak aynı zamanda Menemen Ticaret Odası’nın imzalamış olduğu indirim oranı eklenecektir.

 

7- ÖZEL EKİN KOLEJİ EĞİTİM KURUMLARI

Sözleşme kapsamında Özel Ekin Koleji Eğitim Kurumları İzmir ili içerisinde eğitim hizmeti verdiği tüm yerleşkelerinde Eğitim Bedeli üzerinden yeni kayıt yaptıracak olanlara yönelik 2019-2020 eğitim öğretim yılı için %15 oranında indirim imkânı sunulmaktadır.

Menemen Ticaret Odası üyelerinin ve üye firmaların çalışanlarını kapsayan ilgili protokole göre öğrenciye ait teşvik (kazanılmış burs) indirimi bulunması, protokoldeki indirim oranlarından öğrencinin yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir. (Menemen Ticaret Odası İndirim Oranı + Öğrencinin Kazanmış olduğu Burs Oranı)

 

Detaylı bilgi için “Özel Ekin Koleji Eğitim Kurumları” web sitesi : http://www.ekin.k12.tr/

 

8- ÖZEL EKOL HASTANESİ
Adres: Mavişehir - Çiğli Kipa Kavşağı-İZMİR 8019/16 sk. No:4 Ataşehir Mah. Çiğli /İZMİR

Özel Ekol Hastanesi ile Menemen Ticaret Odası arasında üyelerimize yönelik indirim sözleşmesi imzalanmıştır.

Gerçekleştirilen indirim sözleşmesine istinaden her türlü sağlık ile ilgili sorunlarının Sağlık Kurumu’nda ayakta ve/veya yatarak tüm teşhis ve tedavilerinin sağlanması, bu süreç esnasından yapılacak işlemler ile uygulama esaslarının belirlenmesinden ibarettir.

Bu çerçevede Menemen Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerimizden SGK’sı bulunanlara katkı payından %20 indirim sağlanacaktır.

Menemen Ticaret Odası’na kayıtlı üyelerimizden SGK’sı bulunmayanlar için indirim oranları şu şekilde belirlenmiştir:

HEKİMLİK HİZMETLERİ

Muayene ( Tüm mevcut ( Diş Dahil TDB - % 10 ) branşlar için )   TTB - % 30

Dr. Takip – Konsültasyon                                                     TTB - % 30

Anestezi Hekim Ücreti                                                          TTB - % 40

Uzman Operatör Ücreti                                                         TTB - % 40

 

                                               AMELİYATHANE VE TIBBİ GAZ KULLANIM

Ameliyathane Açılış Ücreti ( 150 – 299 birim )                   Operatör Ücretinin % 40 u

Ameliyathane Açılış Ücreti ( 300 – 499 birim )                   Operatör Ücretinin % 40 u

Ameliyathane Açılış Ücreti ( 500 – 899 birim )                   Operatör Ücretinin % 40 u

Ameliyathane Açılış Ücreti ( 900 birim ve üzeri )               Operatör Ücretinin % 40 u

Anestezi Hekim Ücreti                                                          TTB - % 40

1.Asistan Ücreti ( Orta Ameliyat )                                        20 Birim * TBB

1.Asistan Ücreti ( Büyük Ameliyat )                                    25 Birim * TTB

1.Asistan Ücreti ( Özel ameliyat )                                         30 Birim * TTB

 

                                                           TANI VE TETKİK

Laboratuvar Tetkikleri ( Bio,Hem,İm,Ser,Hor,Mik )           TTB - % 30

Radyolojik Tetkikler ( Röntgen, USG,Doopler v.s )            TTB - % 30

Manyetik Rezonans Görüntüleme                                         TTB - % 30

Bilgisayarlı Tomografi                                                          TTB - % 30

Endoskopik ve Kolonoskopik İşlemler ve buna bağlı biyopsi          TTB - % 30

Göz Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                                   TTB - % 30

KBB Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                                 TTB - % 30

Göğüs Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                               TTB - % 30

Kardiyoloji Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                        TTB – % 30

Nöroloji Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                            TTB - % 30

Üroloji Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                              TTB - % 30

Genel Cerrahi Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                   TTB - % 30

Ortopedi Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                           TTB - % 30

İç Hastalıkları ile ilgili Tetkikler                                                      TTB - % 30

Patoloji İşlemleri                                                                               TTB - % 30


9- MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ

Adres:Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No:12 Karşıyaka / İzmir

 

Menemen Ticaret Odası ile Medical Park İzmir Hastanesi görüşmeler gerçekleştirilerek, odamız üyelerine ve 1. Derece yakınlarına %10-%20 dolaylarında iskonto yapılmasına karar verilmiştir. Gerçekleştirilen sözleşmeye istinaden;

· Menemen Ticaret Odası üyelerinin aşağıda belirtilen indirimlerden yararlanması için odamız üye kartı ile kart sahibi belgelemesi şartı aranmaktadır.

· SGK güvencesi kullanmayan/olmayan Menemen Ticaret Odası üyeleri ve 1. Derece yakınlarına hastanenin cari fiyatları üzerinden %20 ıskonto yapılır

· SGK güvencesi kullanan Menemen Ticaret Odası üyeleri ve 1. Derece yakınlarına ise % 10 ıskonto yapılır.

· Menemen Ticaret Odası üyelerine Checkup panellerinde %10 indirim uygulanacaktır.

 

10- ÖZEL CAN HASTANESİ

Adres:Ataşehir Mahallesi 8019/16 Sokak No: 18 Çiğli / İZMİR

Çiğli’de bulunan İzmir Özel Can Hastanesi Menemen Ticaret Odası ile protokol yaparak, oda üyelerinin sağlık hizmetlerinden avantajlı faydalanmasını sağlayacak.

Protokol gereği Menemen Ticaret Odası tüm üyeleri ve birinci derece yakınları hastane hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecekler. İndirim kapsamında SGK’lı üyelerimiz için %10 ve check-up işlemlerinde %15, sosyal güvencesi olmayan üyelerimiz %20 indirimli olarak yararlanabileceklerdir.


11- ÖZEL PAYLAŞIM KOLEJİ MENEMEN

Adres: Mermerli Mah. İnkilap Cad. No:1 Menemen/İzmir (Menemen Çanakkale Yolu Üzeri 900.Metrede )

 

Menemen Ticaret Odası'na faal olarak kayıtlı üyelerimiz adına %10 - % 50 Oranlarında indirim sağlanacaktır.

 

 

12- RAN ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ (ÖZEL UĞUR OKULLARI MENEMEN & MENTORA COLLEGE YABANCI DİL KURSU)

Adres:Esatpaşa Mahallesi Sümbüllü Sokak No:4 Menemen / izmir

Menemen Ticaret Odası'na faal olarak kayıtlı üyelerimiz adına %20 - % 30 Oranlarında indirim sağlanacaktır.

 

13- FEN BİLİMLERİ OKULLARI ALİAĞA KAMPÜSÜ

Adres:Yeni Mahalle 1413 Sok. No:9 Aliağa/İzmir

Menemen Ticaret Odası'na faal olarak kayıtlı üyelerimiz adına anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu lisesi hizmetlerinde %10 indirim uygulanacaktır.

 

14- İZKA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB)

İZKA OSGB A.Ş.’nin belirlemiş olduğu ve indirimli fiyat teklifleri:

·         ACİL DURUM EĞİTİMİ VE YANGIN TATBİKATI FİYAT LİSTESİ

 

o   MENEMEN TİCARET ODASI İNDİRİMLİ FİYATI       : 1-15 Çalışan // 250 TL + KDV // ARTAN HER ÇALIŞAN BAŞINA FİYAT: 10 TL + KDV

o   İZKA OSGB LİSTE FİYATI                                              : 1-15 Çalışan // 360 TL + KDV // ARTAN HER ÇALIŞAN BAŞINA FİYAT: 15 TL + KDV

 

·         İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ

o   Konum ve Tehlike sınıfı doğrultusunda %20 oranında indirim yapılacaktır.

 

·         YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ FİYAT LİSTESİ

 

o   MENEMEN TİCARET ODASI İNDİRİMLİ FİYATI       : 1-3 Çalışan // 200 TL + KDV // ARTAN HER ÇALIŞAN BAŞINA FİYAT: 75 TL + KDV

o   İZKA OSGB LİSTE FİYATI                                              : 1-3 Çalışan // 400 TL + KDV // ARTAN HER ÇALIŞAN BAŞINA FİYAT: 125 TL + KDV

 

14- MENEMEN BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Yapılan İndirim Sözleşmesi şartları aşağıdaki gibidir;

1.  Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü; Menemen Ticaret Odası üye ve çalışanları olan kişilere, Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü’nde yaptıracakları yeni kayıtlarda ilgili eğitim öğretim yılına dair ilan edilen güncel eğitim ücretleri üzerinden %10 oranında “eğitim indirimi” verecektir. Bu oran imza tarihinden, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yalnızca yeni kayıtlarda geçerli olacaktır.

2.  Bahçeşehir Koleji Kuzey Kampüsü velisi veya veli adayı olan kurumunuz çalışanları, yeni kayıt işlemleri esnasında kurumsal anlaşma bilgisini ilgili Bahçeşehir Koleji Kuzey kampüsüne beyan etmekle yükümlüdür. Beyan etmeme durumunda yapılan kayıtlarda geriye dönük işlem uygulanamamaktadır.

3.   Öğrencinin/öğrenci adayının Bahçeşehir Koleji kayıt kabul koşullarına uygun olması ve ilgili kademe/sınıf düzeyinde kontenjan bulunması koşulu ile kayıt kabulü yapılacaktır.

4.   Kurumsal indirimimiz eğitim ücreti üzerinden geçerlidir. Toplam uygulanan indirim oranları %25'in üzerinde olduğunda bu indirim oranı diğer indirim uygulamaları ile birleştirilemez.

 

5.  31 Aralık 2020 tarihine kadar ve sadece Kuzey Kampüsü’nde geçerlidir.

14- İZMİR BİLİM AKADEMİSİ KOLEJİ

İzmir Bilim Akademisi Koleji ile yapılan indirim sözleşmesine istinaden Menemen Ticaret Odası’na kayıtlı tüm üyelerimiz, yönetici ve personelleri kapsayan, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020/2021 eğitim öğretim yılı içerisinde kurumun belirlediği avantajlı fiyatlara ek olarak öğrencinin tüm kitap, kırtasiye ve online platformlarının ücretlerinin İzmir Bilim Akademisi Koleji tarafından karşılanacaktır