VERGİ ÖDEMELERİNİN ÖDEME ZAMANINI KAÇIRAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

01-01-1970 03:00

36 kez okundu

7143 SAYILI KANUNUNA GÖRE 30.11.2018 TARİHİNE KADAR ÖDEME YAPABİLECEKLER Değerli üyelerimiz bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda ;  7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ilgili basında tv. lerde sürekli konu işlendi. Tabi ki bu kanundan faydalanarak ödemeler yapıldı ve ödeme yapamayanların bu haklarını kaybedecekleri de  kanun gereğidir. Biz buradan vergi borcuyla ilgili peşin ödemeği seçip de ödeme  yapamayan, ben bu fırsatı kaçırdım diyenleri uyarmak istiyoruz.7143 sayılı kanun 9 maddesinin 6.fıkrasının parantez içi hükmü ve 140 sayılı cumhur başkanlığı kararnamesine göre ödeme  fırsatını kaçırmadınız.   7143 sayılı kanunun ortak hükümler başlığı adı altındaki 9. Maddesinin 6.fıkrası aşağıdaki gibidir. (6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır. 1/10/2018 Tarihli ve 140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar Ödeme süresi MADDE 1

  • 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında 1/10/2018 (30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

 Yukarıya alınan kanun ve cumhurbaşkanı kararına göre borçlarını yapılandıran Vergi mükelleflerinden ödeme şeklini de peşin ödeme olarak seçenler 30.11.2018 tarihine kadar ödemelerini yapmaları halinde bu kanundan faydalanacaklardır.   RAHMİ ÇELİK ODA DANIŞMANI

DUYURULAR
İZZET SÜSOY
Menemen Ticaret Odası Başkanı İZZET SÜSOY