KOSGEB YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ HAK.

01-01-1970 03:00

36 kez okundu

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ Yurt dışı iş gezisi desteği, Oda, Borsa ve Birlikler tarafından işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmeleri ve uluslararası işbirlikleri tesis etmeleri amacıyla düzenlemeyi planladıkları yurtdışı iş gezisi programlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne başvurarak gerçekleştirmeleri halinde KOBİ’lerin faydalanacağı destek programıdır. KOBİ’lerin yurtdışına gerçekleştirdikleri iş gezileri ve fuar ziyaretleri ihracatta başarı oranını büyük miktarda artırmakla birlikte uluslararası işbirliklerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve üyelerimizin küresel sektörel gelişmeleri takip edebilmelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda KOBİ’lerin yurtdışı iş gezileri desteklemek ve yaygınlaştırmak bu gezileri daha nitelikli hale getirerek ihracat kapasitelerini arttırabilmek için KOSGEB yeni bir destek modeli konusunda işbirliği gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Destek modeli le birlikte 10 KOBİ’nin katılım sağlayacağı yurtdışı iş gezileri TOBB kanalı ile KOSGEB tarafından desteklenecektir. Başvuruda bulunmak için ilgili formların doldurulması ve gerekli belgelerin odamızdan temin edilerek gerekli süreçlerin başvurusunun yapılması ve buna müteakip işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Üye Başvurularının TOBB tarafından incelenmesi ardından talepler KOSGEB’e iletilecek ve KOSGEB’in nihai onayından sonra yurtdışı is gezisine katılan KOBİ’ler destek almaya hak kazanacaktır. Destek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalı ile KOSGEB tarafından sağlanmaktadır. Destek Kalemleri;
 • Konaklama giderleri
 • Ulaşım giderleri
 • Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderleri
Destek Miktarı; Her bir yurtdışı gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek
 • Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avusturalya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000TL
 • Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3.000TL
 • Program süresince sağlanacak desteklerin oranı %60’dır.
Dikkat edilecek hususlar;
 • Başvuru esnasında KOSGEB veri tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin yurtdışı iş gezisinde yer alması ve iş gezisi programındaki tüm aktivitelere katılması gerekir.
 • Bu programa katılacak olan işletme temsilcilerinin işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.
 
 • Yurtdışı İş Gezisinde yer alması gereken etkinlikler
 
 • Destek kapsamından yararlanılabilinmesi için, yurt dışı iş gezisi organizasyonlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan ‘’Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi’’ nde yer alması gerekir. Ayrıca yurtdışı iş gezisi programı aşağıdaki faaliyetlerden de en az birini içermelidir.
a-) Meslek kuruluşları ile toplantı b-) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. görüşmeler     KOBİ’ler için Yurtdışı İş Gezisi Desteği Başvuru Aşamaları KOBİ’ler TOBB koordinasyonunda, oda ve borsalar tarafından düzenlenen KOSGEB destekli Yurt Dışı iş Gezilerine katılım sağlamak için aşağıdaki işlemleri yerine getirmek zorundadır.
 1. KOSGEB veri tabanına kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu
 2. Yurtdışı İş Gezisine katılmak için geziyi düzenleyen oda ve borsaya başvuru
 3. KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programına kayıt
1)KOSGEB Veri tabanına Kayıt ve İşletme Geliştirme Destek Programı Başvurusu;
 • Programdan yararlanmak isteyen işletmenin 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veri tabanında aktif olması gerekir.
 • İşletmenin program kapsamındaki desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.
 • Programdan faydalanmak isteyen işletme ‘’İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru Formu’’ nu Kobi Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar.
 • Üyelerimiz, Odamızın sunmuş olduğu hizmetlerden olan KOSGEB DANIŞMANLIĞI kapsamında KOSGEB kayıt ve başvuru süreçlerinde, odamızdan randevu talep ederek ücretsiz olarak destek alabilirler.
2)Yurtdışı İş Gezisine katılmak için, geziyi düzenleyen oda ve borsaya başvuru; İşletme KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırdıktan sonra katılmak istediği yurt dışı iş gezisine ilişkin talebini ‘’Yurt dışı iş gezisi programı KOBİ başvuru formu ve Taahhütnamesi’’ni doldurarak ve imzalayarak odaya iletir. 3)KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden seyahat programına kayıt; KOSGEB-Yurtdışı İş Desteği ‘’Destek Unsurları’’ başlığı altında yer alan koşullara uygun olarak KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvurusunu yapar. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin iş gezisi programı başlama tarihinden 2 iş günü öncesine kadar KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.
DUYURULAR
İZZET SÜSOY
Menemen Ticaret Odası Başkanı İZZET SÜSOY