YILLIK İŞLETME CETVELİ DUYURUSU

20-08-2020 11:48

175 kez okundu

 

Değerli Üyemiz,

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekâletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremeyeceklere mezkûr Vekâletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin yıllık işletme cetvelli verilme süreleri 2020 yılı Ağustos ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin Ağustos ayı sonuna kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne (SSBS) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr girerek bu tarihe kadar mücbir sebep bildiriminin yapması ve 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelini göndermesi gerekmektedir.

Aksi takdirde mücbir sebep bildirimi yapan işletmelerden bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mücbir sebep bildirimi yapmayanlar ise bu tarihe kadar Yıllık İşletme Cetveli göndermiş olsa dahi idari para cezası uygulanacaktır.

İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından mücbir sebep bildirimi yapmayan ve Yıllık İşletme Cetveli göndermeyen işletmelerin tespit edilebilmesi için SSBS’de raporlar bölümünde yer alan “Yıllık İşletme Cetveli Vermeyenler”, “Yıllık İşletme Cetveli Yarım Kalanlar” ve “Ceza Durumunda Yıllık İşletme Cetveli Verenler” raporlarına “Mücbir Sebep İl Müdürlüğü Onay Durumu” ve “Mücbir Sebep Onaya Gönderilme Durumu” sütunları da eklenmiştir. (Mücbir sebep bildirimi yapan işletmelerin  “Mücbir Sebep Onaya Gönderilme Durumu”  sütununda “True" ifadesi yazmakta aksi durumda boş kalmaktadır.) Buna göre kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için;

·         “Yıllık İşletme Cetveli Vermeyenler” raporunda yer alan işletmelerin Ağustos ayı sonuna kadar mücbir sebep bildirimi yapması ve Yıllık İşletme Cetvellerini göndermesi,

·         “Yıllık İşletme Cetveli Yattın Kalanlar” raporunda yer alan işletmelerin Ağustos ayı sonuna kadar Yıllık işletme Cetvelini gönderme işlerini tamamlaması, mücbir sebep bildirimi yapmayanların ise bildirimlerini yaptıktan sonra gönderme işlemini tamamlaması,

·         “Ceza Durumunda Yıllık İşletme Cetveli Verenler” raporunda yer alan işlenmelerden mücbir sebep bildirimi yapmayanlar var ise bunların Ağustos ayı sonuna kadar mücbir sebep bildirimlerini yapması, gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: