YAP-SAT SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM

07-03-2019 16:08

600 kez okundu

 

Değerli Üyelerimiz,

Bir çoğunuzu ilgilendiren ve yayınlanan yeni bir yönetmeliği bilgilerinize özet halinde aşağıda sunmaktayız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yapı müteahhitlerine yönelik düzenlemeler getiren “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. 

İlgili Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsayacak olup, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işler ve bu Kanunda istisna tutulan işler ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki mevzuata göre yürütülen yapım işlerini kapsamayacaktır.

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Kentsel Dönüşüm Kanunu) uyarınca yapılacak uygulamalara ilişkin hükümler saklıdır.

 Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Verilmeyecekler

İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan, iflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilen, başvuru tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde kesinleşmiş yargı kararı ile tespit edilmek kaydıyla, yetki belgesi numarası kullandığı işlerde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştıran veya buna teşebbüs eden, sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs eden, hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapan gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi numarası verilmeyecek,

Yapı müteahhitleri artık yaptıkları işler kapsamında 9 ayrı gruba ayrılacak. Mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere gruplara ayrılacak müteahhitlerin yapabilecekleri işler de yetki belgelerine göre değişecek. Gerçek ve tüzel kişilerin, yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin “(B) Üst yapı (Bina) işleri” başlığı altındaki I. Grup, II. Grup ve III. Grup kapsamında yaptığı işlerle ilgili olarak deneyimini gösteren; iş bitirme belgeleri, iş denetleme belgeleri ve iş yönetme belgeleri, iş deneyimi olarak kabul edilecek.

 

Yeni düzenlemede müteahhit grupları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetmelik ile; müteahhitler mesleki ve teknik yeterlikleri ile ekonomik ve mali yeterlikleri esas alınarak; A, B, C, D, E, F, G, H ve geçici olmak üzere 9 gruba ayrıldı

A Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü en az 8 olanlar.

B Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5’ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.

 C Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

 D Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3’ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

 E Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

 F Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10’unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

G Grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100’ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

 H Grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

 Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz.

Türkiye de ilk defa özel inşaat yapan müteahhitlere belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklere sahip olma koşulu getirildi. Bunlar  Firmanın mali durumu; cari oran, öz kaynak oranı ve borç oranı olmak üzere 3 farklı bilanço göstergesi koşullarıdır. Yeterlilik değerlendirmesine gelince ;

1-Yeterlik değerlendirmesinde birinci olarak, müteahhidin mali yeterliliği kontrol edilecek

2-Yeterlik değerlendirmesinde ikinci olarak, mesleki ve teknik yeterliğe bakılacak

3-Teknik yeterliğin bir başka göstergesi ise belgeli usta çalıştırılması ve teknik personel istihdamı olacak.

 Yönetmeliğin; müteahhitlerin gruplandırıldığı maddesi altı ay sonra, diğer hükümleri ise üç ay sonra yürürlüğe girecek.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI


  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: