VERGİ İNCELEMESİNDE 1 TEMMUZ İTİBARİYLE USUL DEĞİŞTİ

23-08-2022 11:05

61 kez okundu

 

Bilmenizde fayda olduğunu düşündüğümüz bir konuyu bilgilerinize sunmak istiyoruz. 01 temmuz itibariyle vergi incelemelerinde usul değişti.

7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklere bağlı olarak VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE bazı değişiklikler yapılmıştır.

Vergi incelemesine, incelemeye tabi olan nezdinde düzenlenecek “İncelemeye Başlama Tutanağı” ile başlanacağına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR.

Artık Vergi incelemesine,vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenecek “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlanılacaktır.

İncelemeye başlama tarihi, incelemeye başlama bildiriminin düzenlendiği tarihtir. Bir başka deyişle ilgilisine Tebliğ edildiği tarihin bir önemi yoktur. Vergi incelemeleri esas itibarıyla dairede yapılır.

Vergi incelemelerinin esas itibarıyla incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılmasına ilişkin düzenleme KALDIRILMIŞTIR.

İncelemenin dairede yapıldığı durumlarda, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresi ile vergi incelemesi yapmaya yetkili olanın çalışma yerinin aynı ilde bulunmaması halinde tutanaklar, nezdinde inceleme yapılanın işyeri adresi, işyeri adresinin bulunmaması halinde ikametgâh adresinin bulunduğu ildeki dairede imza edilir.

Yönetmelik değişikliği, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklik sonucunda vergi incelemesinin dairede yapılmasına yönelik düzenleme ve İncelemeye Başlama Tutanağı alınmasına ilişkin düzenleme kaldırılmış;

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: