Tehlikeli Madde Denetimi

03-06-2019 12:21

3 kez okundu

Tehlikeli Madde Denetimi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda belirtildiği üzere;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 29.04.2019 tarih 33171 sayılı yazıda 24.04.2019 tarih ve 30754 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik hükümleri hatırlatılmaktadır.

 

Ayrıca; anılan yönetmeliğin Geçici I inci maddesine göre trafik siciline tescilli "Taşıt Durum Tespit Belgesi" almış ancak ADR/Taşıt Uygunluk belgesi bulunmayan 2014 ve öncesi model yılına sahip araçlara 31.12.2019 tarihine kadar ilgili Bakanlıkça yetkilendirilen Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) ADR /Taşıt Uygunluk Belgesinin alınması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: