Standartların Gözden Geçirilmesi

25-12-2020 11:35

43 kez okundu

Değerli Üyemiz,

 

Türk Standartları Enstitüsü yazısına istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda; uluslararası ve Avrupa Birliği standard hazırlama prosedürleri gereğince, basımı üzerinden 5 yıl geçmiş olan Standardların; revizyon, tadil, yürürlükten kaldırılma veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla sistematik olarak gözden geçirildiği, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan ve 2016 yılında yayımlanmış bulunan Türk standardları ile bu uygulamaya paralel bir çalışmanın başlatıldığı ifade edilmektedir.

 

Buna göre, uluslararası ve Avrupa Birliği prosedürleri ile uyumluluğu sağlamak açısından, Türk Standardlarının ilgili sektör, kurum ve kuruluşlarca gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu sistematik gözden geçirme işleminin, Türk standardlarının revizyonu, tadili, yürürlükten kaldırılması veya aynen kabul edilmesini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir.  Bu standardları bizzat kullanan ve uygulayan tarafların görüşlerinin büyük önemi olduğu belirtilmektedir.

 

Bu bilgiler ışığında, sektörel bazda sınıflandırılmış olan Türk Standartları listesi ve bu standartların işletmeler tarafında gözden geçirilmesini müteakip doldurulması gereken "sistematik gözden geçirme oy formu,

https://www.tobb.org.tr/KobiArastirma/Sayfalar/GoruseAcilanTSEStandartlari.php

adresinde yer aldığı ifade edilmektedir. Oy formunun ilgili işletmeler tarafından listedeki faaliyet alanı ile ilgili her standart için ayrı ayrı doldurularak görüşlerin, her sektörel grup için karşılarında verilen e-posta adresine ulaştırılması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: