ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU

18-12-2018 10:31

87 kez okundu

 

 

 Değerli üyelerimiz elektronik tebligat yönetmeliği 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kısaca UETS. diye de anılmaktadır. Bu yönetmelik Adalet Bakanlığınca çıkarılmış olup,7201 sayılı tebligat kanununa göre yapılacak tebliğler bu usulde yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmeliğin 5.ci maddesi kimlerin zorunlu olarak elektronik tebligat adresi almak zorunda olduklarını tek tek saymıştır

Yönetmeliğin f) bendine göre ; Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. (Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Komandit Şirketler, Kooperatifler, Dernekler ve Vakıflar)  elektronik tebligat alma zorunda olanlar arasındadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

Tebligat adresi almak için 31.01.2019 tarihine kadar PTT şubelerine başvurulacaktır.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

Vergi Hukukuna Göre Yapılacak Tebligatların Durumu

Bilindiği üzere Vergi uygulamaları için tebligatlar 213 sayılı VUK' nun 93. Maddesine göre; Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Elektronik ortamda tebliğ ile ilgili oluşturulan sistem ve bu sistemin kullanımına ilişkin açıklamalara 456 Sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Uygulama devam etmektedir. Vergi Dairelerinde yukarıda açıklanan yönetmelik hükümleri için yeni bir işlem ve müracaat yapılmayacaktır.

Yönetmelik hükümleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligat ile ilgilidir.

Değerli üyemiz,

Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Dernek ve Vakıf müşterileriz için yönetmelik de belirtilen 1 aylık sürede PTT şubelerinden işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

RAHMİ ÇELİK

SMMM-ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: