VİRÜS SALGINI NEDENİYLE SGK PRİM ÖDEMELERİ ERTELENDİ

03-04-2020 14:12

537 kez okundu

 

Virüs Salgını Nedeniyle SGK Prim Ödemeleri Ertelendi

 

Tarih ve No

Yasal Dayanak

02.04.2020 – E.5157380

SGK Genel Yazısı

 

SGK Prim Ödemeleri Ertelenen iş yerleri

5510 sayılı Kanununun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, SGK Yönetim Kurulunca alınan 26.03.2020 tarihli 2020/188 sayılı Kararı ile;

1- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep ilan edilen ticari, zirai ve serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların,

2- Gelir Vergisinden muaf olup; Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olanların,

3- Tarımsal faaliyette bulunup zirai kazanç elde edenlerin,

4- 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde mücbir sebep hali kabul edilen sektörlerde yer alan mükelleflerin,

5- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların,

SGK prim ödemeleri ertelenmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri; https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayınlanacaktır.

SGK Prim Ödemelerinin Ertelendiği tarihler

Birinci bölümde belirtilenlerin;

1- 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 02.11.2020 tarihine,

2- 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 30.11.2020 tarihine,

3- 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresi 31.12.2020 tarihine,

Gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın otomatik olarak ertelenmiştir.

NOT  : APH. bildirgelerinin verilme süresinde şu an itibariyle ertelenme söz  

           konusu değildir.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: