SGK Borç Yapılandırma Başvuruları

29-01-2021 11:30

59 kez okundu

Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVİD-19) salgını dünyada olduğu gibi ülkemizde de başta sosyal ve ekonomik hayat olmak üzere pek çok alanda olumsuz etki göstermektedir. Pandeminin ekonomik etkileri nedeniyle meslek örgütleri ve sigortalılardan ekonomik destek, prim affı ve borçların ertelenmesine yönelik talepler olmuştur.

Bu kapsamda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğü giren 7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmış ve sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borlarına ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

7256 sayılı Kanundan faydalanabilmek için 31.12.2020 olarak belirlenen başvuru süresi 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.02.2021 tarihine uzatılmıştır.

 

Detaylı bilgi için Tıklayınız

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: