Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

03-06-2019 12:37

2 kez okundu

 

Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet Hakkında Duyuru

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda belirtildiği üzere;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü'nden "Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet" konulu yazı;

 

T.C.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

 

                                                             Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

 

Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/2/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11/1/1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı aleti, taksimetre, akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı, vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet tanınmış olup söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019'dur.

 Bilgilerinize sunulur.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: