COVİD 19 Sebebiyle Yapılan Mevzuat Değişiklikleri

23-03-2020 16:07

102 kez okundu

 

Değerli Üyemiz,

   Cumhurbaşkanlığı'nın 22.03.2020 tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 sayılı Kararı uyarınca nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere 30.04.2020 tarihine kadar tüm icra ve iflas işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. (Karar PDF olarak aşağıda sunulmuştur.)

   Kamuoyunda "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığı ile yapılan haberlerde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu geçici madde 5 hükmünün eklendiği ve bu bağlamda Kanunda öngörülen sürelerin 15.04.2020 tarihine kadar işlemeyeceği belirtilmiş ise de anılı haber asılsızdır. Sözü edildiği gibi bir değişiklik halihazırda Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. 

   Bu nedenle 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda öngörülen süreler halen geçerli olup; sürelerin uzatılması gibi bir husus söz konusu değildir. Tarafınıza yargı mercilerinden bir tebligat gelmesi halinde yasal sürelere riayet etmenizi; asılsız haberlere güvenmek suretiyle 15.04.2020 tarihine kadar hareketsiz kalmamanızı rica ederiz


İlgili Kararı indirmek için tıklayınız.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: