MESKEN KİRA GELİRLERİNİN BEYANI HAKKINDA

04-03-2021 10:12

107 kez okundu

Değerli Üyemiz,

Mart ayı yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verildiği ay olup, yazımızda tarafımıza sıkça sorulan mesken kira gelirlerinin beyanıyla ilgili olarak aşağıda detaylı bilgi verilmiştir.

MESKEN KİRA GELİRİ

2020 yılında elde ettiğininiz toplam mesken kira geliriniz 6.600.-TL’nin üstünde ise yıllık beyanname verilecek, altında ise beyanname vermeniz söz konusu değildir.

Hiç kira bedeli yok ise veya alınmıyorsa o zaman emsal kira bedeli uygulanacaktır. Bu durumda belediyeye beyan ettiğiniz emlak değerinin %  5 i yıllık kira bedeli olarak kabul edilecektir.

Elde edilen kira bedelinin 6.600.TL’si vergiden istisnadır. Bu istisnadan faydalanabilmek için öncelikle yıllık beyannamenizi vermeniz şarttır. Diğer bir şart ise ticari, zirai ve mesleki kazançtan dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmamaktır.

Ayrıca diğer gelir unsuru olan Ücret, MSİ, GMSİ ve Diğer Kazanç ve İratlardan elde edilen yıllık gelir toplamı 180.000.TL’yi geçmemiş olması gerekir.

 

BEYANNAME VERİLMESİ

Sadece mesken kira geliri elde edenler HAZIR BEYAN SİSTEMİ’ni kullanarak beyannamelerini internet üzerinden vereceklerdir.

Vergi matrahını belirlerken 2 seçenekten birisini kullanabilirsiniz;

1.Götürü Gider

Burada elde edilen kira gelirinizden 6.600.-TL düştükten sonra kalan miktardan % 15 tekrar düşer ve matrahınız belirlenir. Götürü gideri seçenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gidere geçemezler.

2-Gerçek Gider

Bu usulü seçer iseniz adınıza kayıtlı belgelerle tevsik etmek üzere bu meskeniniz için yaptığınız harcamaları düşebilirsiniz. Kiraya verdiğiniz evin gelirinden siz şayet kirada oturuyorsanız bunu düşme imkanınız da vardır.

Bu mesken için yapılan borçlanmanın sadece faizini gider gösterebilirsiniz. Ayrıca iktisap bedelin  % 5 ni iktisap tarihinden itibaren 5 yıl boyunca düşebilirsiniz. Tüm bu belgeleri 5 yıl boyunca saklamak zorundasınız.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: