MESKEN KİRA GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMESİ HAK.

01-03-2022 12:23

415 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

Mart ayı gerçek kişilerin yıllık beyannamelerini verme ayıdır. Bunlardan bir tanesi de  gayrimenkul gelirlerinin beyanıdır. Gayrimenkul gelirlerinin elde edildiği yılı takip eden mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edilmesi gerekir. Kira gelirlerinden büyük çoğunluğu ilgilendiren meskenlerin kiraya verilmesidir. Elde edilen mesken kira geliri yıllık (2021 yılı için ) 7.000.- tl. yi aşar ise beyanname vermek zorundasınız. Ayrıca aşağıda belirttiğim durumların göz önünde bulundurulması da gerekir

 1- Beyannamenizi süresinde vermeniz şartıyla 7.000.-tl vergi dışı bırakılır aşan kısmı vergilendirilir. Süresinde beyan etmez veya noksan beyan edilir bu durumda idarece tespit edilirse bu istisnadan faydalanamazsınız.

2- Ayrıca 2021 yılı içerisinde 7.000 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 190.000 TL'yi geçmesi halinde, 7.000 TL'lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

3- Ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı gerçek usulde mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamayacakları gibi, hazır beyan sisteminden de faydalanamazlar.

Vergi matrahını tespit ederken iki usul seçebilirsiniz götürü veya gerçek gider yöntemi. Dikkat etmeniz gereken, götürü gider usulünü seçenler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemiyorlar.

Götürü gider yöntemini seçenlerin mesken kira gelirinden 7.000 TL istisna düşüldükten sonra, %15 oranında götürü gider uygulandıktan sonra vergi matrahına ulaşırlar.

Gerçek gideri seçenler ise yıl içinde kira gelirini beyan ettiği mesken için yaptıkları ve de belgelendirdikleri ( bu belgeler 5 yıl saklanmak zorundadır.) harcamaları indirebilirler. Ayrıca bu usulü seçenler kirada oturuyorlarsa ödedikleri o yıldaki kiralarını banka dekontlarıyla belgelendirdikleri takdirde gider olarak bu mesken gelirinden indirebilirler. NOT: Bu konuda tereddütleriniz olursa odamıza gelerek veya telefonla bilgi alabilirsiniz.        

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: