Fabrika Binası Satışlarında Kurumlar Vergisi İstisnası

08-02-2022 12:22

194 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

Bugünkü yazımda sizlerin de mutlaka başınıza gelmesi mümkün olabilecek bir konuyu özet halinde yazmak istedim.

Bilindiği üzere Kurumlar Vergisi Kanunun 5/ e maddesi uyarınca firmaların, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan fabrika binalarının satışından doğan kazançların %50’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

İstisnanın uygulanma şartları sırayla şunlardır.

1-) Gayrimenkulü satan kurum yani tüzel kişi (şirket) olmalıdır.

2-) Satışa konu gayrimenkul tapuda şirket tüzel kişiliği adına kayıtlı   olmalıdır.

3-)  Kurumun (Şirketin)  faaliyet konusu gayrimenkul ticaretiinşaatı ve kiralanması olmamalıdır. Hatta şirket ana sözleşmesinde bu işlerle uğraştığına dair bir ibare  bile bulunmamalıdır.

4-) Satışa konu gayrimenkul, en az iki tam yıl süreyle kurumun aktifinde bulunmalıdır.

5-) Satış bedeli ; satışın yapıldığı yılı izleyen 2.takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmelidir.

6-) Satış kârının  %50’lik kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen 5.yılın Sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulmalı ve sermayeye ilave dışında işletmeden çekilmemelidir .Fon hesabına alınma işlemi, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap dönemi  başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması şarttır. Bu tutar, kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilir. Fon hesabında tutulan kazancın 5 yıl içinde veya 5 yıl geçtikten sonra işletmeden çekilmesi kâr dağıtımı sayılır.

7-) Satış bedeli, satışın yapıldığı yılı izleyen 2. takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmelidir.

8-) Satışın sadece para karşılığı olması şarttır. Yani kat karşılığı,tarmpa ve devir gibi bir karşılık işlemlerinde istisna uygulanmamaktadır.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: