KOSGEB TARAFINDAN VERİLEN GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNİN KAPSAMI DEĞİŞİYOR!

14-11-2018 10:48

 

KOSGEB’in piyasayı ve yeni girişimleri desteklemek ve yeni girişimleri teşvik edebilmek adına verdiği GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 31/12/2018 tarihine kadar piyasa, sektör, iş fikri ayrımı yapılmaksızın 50.000₺ hibe 100.000₺ kredi olmak üzere toplamda 150.000₺ üst limit ile destek dağıttığı programda, 01/01/2019 itibari ile uygulamada değişikliklerin meydana geleceğini duyurdu.

Bu tarih itibari ile girişimciler Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci olarak ayrılacak;

Geleneksel Girişimci Programı kapsamında işletmelerin kuruluşuna ve performansına (sağlanan istihdama) yönelik olarak destek sağlanır.

İleri Girişimci Programında işletmelerin kuruluşuna, performansına (sağlanan istihdama), makine, teçhizat ve yazılım giderleri ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğuna yönelik hizmet alımlarına destek sağlanır.

 

Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.

Geleneksel Girişimci Programında;
 a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,
b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar  destek sağlanacak.

 

 

 

 

 


  Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

 


Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Kuruluş Desteği

5.000TL

10.000 TL

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

 

 


İleri Girişimci Destek Programının hedefi, ülkemizin stratejik önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir.

İleri Girişimci Programında;
a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000 (on bin) TL,
b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar,

c) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, makine ve teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak 100.000 (yüz bin) TL,
orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 200.000 (iki yüz bin) TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için 300.000 (üç yüz bin) TL,

 ç) Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz olarak 10.000 (on bin) TL destek sağlanır.

Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği için destek oranı %75 (yetmiş beş)’tir.

 


   Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler


Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler

Kuruluş Desteği

5.000 TL

10.000 TL

 

 

1.Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

2. Performans Dönemi*

Toplam prim gün sayısı

Performans Desteği**

- 180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

- 540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

- 1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

- 360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

- 1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

- 1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

 

İleri Girişimci Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği

 

 

Destek Tutarı

 

Destek Oranı*

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000TL

 

% 75

 

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000TL

-Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 

İleri Girişimci Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

 

Destek Tutarı

Destek Oranı

Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği

10.000TL

% 75

 

 

İfade edilen yeni düzenlemeler 01/01/2019 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, odamızca verilen KOSGEB Danışmanlığı hizmetimizden konu ile ilgili detaylı bilgilendirme için üyelerimiz randevu alarak ücretsiz danışmanlık alabilirler