Konutlarda Uygulanan KDV

02-02-2021 15:20

566 kez okundu

 

YAPI RUHSATI TADİLİNDE KONUTLARDA UYGULANACAK KDV

Konutlarda uygulanan katma değer vergisi oranları; arsa metrekare maliyet bedelleri esas alınarak saptanmaktadır.

Konut inşaatına inşaat ruhsatı ile başlanır; yapı kullanma izni veya fiili kullanma ile inşaat tamamlanır. Bu inşaat sürecinde katma değer vergisi oranı hangi tarihteki arsa değeri ile belirleneceği aşağıda anlatılmıştır.

İmar Kanunu’nun 20’nci maddesinde bir yapı;

1-Kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, kuruluş veya kişilerce,

2-Kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile,

İmar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabilir.

İmar mevzuatına göre bir yapının yapılma süreci 2 yılı başlama, 5 yılı tamamlanma gibi bir sürece tabidir. Çeşitli nedenlerle inşaat ruhsatının yenilenmesi gerekebilir. Belirtilen sürelerde yapılmayan inşaatlar yıkılır

İmar Kanunu bazı hallerde kanuni sürelere uyulmaması hallerinde ruhsatların yenilenmesi yani tadili de söz konusu olmaktadır.

KDV oranı tadilat öncesi inşaat ruhsatı tarihine göre tespit edilir.

İnşaat ruhsatı alıp da süresinde başlamayan ya da ruhsatında belirtilen sürede binanın inşasını bitiremeyen yapı sahibi teslim ettiği konutlar için hangi dönemin arsa metrekare değeri esas alınarak tabi olacağı oran tespit edileceği konusunda zaman zaman duraksamaya düşülmektedir.

Katma değer vergisi oranlarının sık sık değiştirildiği Ülkemizde bu konu önem arz etmektedir..

Şu andaki uygulama inşaat ruhsatının alındığı tarihteki asgari arsa metre kare değerinin geçerli olduğu Bakanlar Kurulu Kararı şimdiki durumda Cumhurbaşkanlığı Kararındaki geçerli arsa metre kare değeri esas alınacaktır. Bu konuda aşağıdaki mukteza mevcuttur.

 (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 30.05.2017 tarih ve 64597866-130-10042 sayılı özelgesi).

 

Konutlarda uygulanan kdv oranları

Konutlara uygulanacak katma değer vergisi oranları ile ilgili farklı uygulamalar aşağıda açıklanmıştır:

- Büyükşehir uygulaması dışında kalan il ve ilçelerde net alanı 150 metre kareden küçük konut teslimleri için % 1,

- Büyükşehirler de dahil olmak üzere 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşüm konut teslimleri % 1,

- Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen arsa birim metre kare vergi değeri 500 TL (Beşyüz) Türk Lirası ile 1.000 TL(Bin Türk Lirası bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde  %  8,

- Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olarak yapılan ve yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanunu’na göre tespit edilen arsa birim metre kare vergi değeri 1.000 TL (Bin Türk Lirası) ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 vergi oranı, ( Kararnamenin bu bendi 30 Ocak 2021 tarih ve31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3470 Cumhurbaşkanlığı Kararı ).

-6306 sayılı Kanun kapsamında  riskli  yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanına yapılacak olan konutlara ilişkin taahhüt işleri % 1,

Oranında katma değer verisine tabidir.

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: