KOBİLERE KOSGEB’DEN İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ!

09-01-2019 09:50

 

KOBİLERE KOSGEB’DEN İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ!

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile KOSGEB tarafından verilen

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA;

KOBİ’ ler yurtiçi fuar katılım bedellerine, yurtdışı iş gezisi bedellerine,  istihdam sağlamaları durumunda personellerinin maaş bedellerine, işletme içi performans geliştirici teknik ve idari alanlarda verimliliği artırıcı eğitimlere katılım bedellerine, İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmeti bedellerine, İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmet bedellerine, işletmelerin patent, faydalı model belgesi, yurt dışı marka tescil bedellerine, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine belgelerine yaptığı bedellere, İşletmelerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlerine, işletmelerin laboratuvarlardan alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene giderlerine destek alabileceklerdir.

 

 

 

 (*) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(**) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.