KDV VE İŞ YERİ KİRA STOPAJINDA İNDİRİM..

04-08-2020 15:42

133 kez okundu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi

31/7/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

a) Gelir Vergisi Kanununun 70 nci maddesinde yer alan mal ve hakların kiralanması karşılığında gelir vergisi mükelleflerine yapılan ödemelerden,

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

c) Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

yapılmakta olan gelir ve kurumlar vergisi stopajı oranı %20’den %10’a düşürülmüştür.

Bu yeni oran 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak nakden ve hesaben ödemelerde uygulanacaktır. 31/12/2020 tarihinden sonra yapılacak nakden ve hesaben ödemelerde %20 oranı geçerli olacaktır.

 

Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)

31/7/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Geçici 6 ncı madde eklenmiş ve 31/7/2020 tarihinden başlamak üzere 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranı %18’den %8’e, bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranı ise %8’den %1’e indirilmiştir. Bu teslim ve hizmetler aşağıda yer almaktadır.

 

1-KDV ORANI % 8 OLARAK BELİRLENEN MAL VE HİZMETLER

 

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) aşağıda yer alan teslim ve hizmetlerin KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bu oran 31/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

a) İşyeri kiralama hizmeti

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

d) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

e) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

f) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

g) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

h) Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

i) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, VD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

n) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

0) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

p) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

r) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

s) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

t) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

u) Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

v) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK’na ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç)

Karar kapsamında birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda ve 2007/13033 sayılı BKK kapsamına girmeyen diğer tüm yerlerde sunulan yeme içme hizmetlerinde (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 olarak belirlenmiştir.

y) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı BKK’na ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4 üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarih ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ve çiçek teslimleri,

 

 

2-KDV ORANI % 1 OLARAK BELİRLENEN MAL VE HİZMETLER

31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) aşağıda yer alan hizmetlerin KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. Bu oran 31/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

a) Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

b)  Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde  (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

c) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) 

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: