Kasa Fazlalıkları ve Ortaklar Cari Fazlalığının Düzeltilmesi Hakkında

18-06-2021 10:11

231 kez okundu

Değerli üyelerimiz;

7326 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili sizleri, ilgilendiren konularda açıklamalarımıza devam etmekteyiz. Bu yazımızda kasa fazlalıkları ve şirketin ortaklardan alacağı için 7326 sayılı yapılandırma kanununda ki hükümlerden bahsedeceğiz.

 

 KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 tarihi itibarıyla çıkardıkları bilançolarında  görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.

Beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz.

Düzenleme Bilanço Esası’na göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Gelir vergisi mükellefleri bu aftan yararlanamayacaklardır.

Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılacak ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır.

Örnek: X A.Ş.  31.12.2020 tarihinde bilançosunda kasa hesabı 600.000.- TL Gözükmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 580.000.-tl. dir.Yani kasada aslında fiilen 20.000,tl vardır. Şirket 30.08.2020 tarihinde bu kanundan faydalanmak için başvurduğun da kasada 800.00.-tl mevcuttur. Her ne kadar bu miktar kasada mevcut olsa da 31.12.2020 de mevcut olmayan 580.000.-tl beyan edilecek ve bunun üzerinden % 3 vergisi olan 17.400.-tl. 31.08.2021 tarihine kadar ödenecektir.

 

Muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Bilançoda görülen miktarın kasa hesabından düşülmesi kaydı

 

689. DİĞ. OLĞ. DIŞI GİD. VE ZARAR.     580.000.-tl

                                                             100 KASA     580.000.-tl

 

Ödenecek vergi muhasebe kaydı

689.DİĞ. OLĞ. DI. GİD. VE. ZAR.               17.400.-TL

                                                  360.ÖD. VERG. VE FONLAR 17.400.-TL

 

 

Ayrıca bunlar nazım hesaplarda gözükecektir

 

950 K.K.E.G.                                 597.000.-tl

 

          951 K.K.E.G.ALACAKLI HESABI 597.000.-TL

 

ORTAKLAR CARİ HESABI İŞLEMLERİ

 

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, başka hesaplarda takip edilen tutarlar da dikkate alınarak tek düzen hesap planında yer alan “131. Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331.Ortaklara Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar esas alınacaktır. Kasa mevcutları ile ortaklardan net alacak tutarlarıyla ilgili olmakla beraber başka hesaplarda takip edilen tutarların da dikkate alınması mümkündür.

 

 

ÖRNEK:

Ortaklardan alacaklar 131 hesap                     1.000.000.-

Ortaklara borçlar 331 hesap                             250.000.-

Ortaklardan net alacak (131-331)                     750.000.-

MATRAH                                                            750.00.-

ÖDENECEK VERGİ ( % 3)                               22.500.-

Not: Şayet kasa düzeltmesi var ise o miktarda bu matraha dahil edilerek tek lamede beyan edilip ödenecektir. Biz örnekleri ayrı ayrı yaptık anlaşılması bakımından

 

331 – ORTAKLARA BORÇLAR HS.                        250.000,00

 

689 – DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.              750.000.00                                

 

 

131 – ORTAKLARDAN ALACAK. HS.                      1.000.000.-                                        

(7326 sayılı Kanun 6/3 madde)                                                                            

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

 

 

Hesaplanan Verginin Ödenmesine İlişkin Muhasebe Kaydı;

 ----------------------------------------------------/--------------------------------------     

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                 22.500.-                                       

 

(7326 sayılı Kanun 6/3 madde)                                                                        

 

 (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)

 

                         360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR     22.500.-

------------------------------------------------------/------------------------------------

 

Ortaklardan Alacaklardan kaynaklanan giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı; 

___________________________     /    __________________________

 

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER   772,500.-

 

                 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD. AL. HS.   772.500.-     

 

-------------------------------------------/-----------------------------------------------------

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: