ÖZEL 21. YÜZYIL KARŞIYAKA KOLEJİ İLE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

16-06-2021 13:47

332 kez okundu

Değerli Üyemiz,

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Süsoy ve Meclis Üyesi Ozan Evlioğlu, 21. Yüzyıl Özel Karşıyaka Koleji Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Genel Müdürü Ata Türkeli ve Ortaöğretim Müdürü Recep Celil Yediel ile odamız üyelerinin 1. Derece yakını olan öğrencileri kapsayan eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Menemen Ticaret Odası ve Özel 21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji ile gerçekleştirilen Eğitim İşbirliği Sözleşmesi’ne istinaden detaylar aşağıda belirtilmiştir.

1)      Bu protokolden MENEMEN TİCARET ODASI çalışanlarının ve üyelerinin 1. Dereceden yakınları yararlanabilir.

2)      21. YÜZYIL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ tarafından MENEMEN TİCARET ODASI çalışanlarının ve üyelerinin referans olduğu 1. Dereceden yakını olan öğrencilerin eğitim ücretinden ve sözleşme bedeli üzerinden % 15 indirim uygulanacaktır. İndirim bedeline eğitim öğretim hizmeti dışındaki hizmetler ( kitap, kıyafet, yemekhane, servis vb. ücretler) dâhil değildir.

3)      Protokolün uygulanabilmesi için MENEMEN TİCARET ODASI çalışanlarının ve üyelerinin kuruma bağlı olduklarını gösteren belgelerini (Oda Kayıt Belgesi veya Faaliyet Belgesi) ibraz etmeleri zorunludur.

4)      Olağan üstü hallerde protokolün ifasının mümkün olmaması durumunda protokol kendiliğinden sona erer.

5)      Menemen Ticaret Odası’nın tek bir üyesi ve çalışanı bakımından 1. Derece yakınlarından en fazla 2 öğrencisi için geçerlidir. 2 öğrenciden daha fazla 1. Dereceden yakınının kayıt işlemleri sırasındaki indirim için işbu protokolden yararlanılamaz.

6)      Protokol öncesi kayıt yaptıran Menemen Ticaret Odası çalışanlarının ve üyelerinin bu protokol kapsamında yeniden değerlendirmeye alınmayacaktır.

7)      Protokol 2021-2022 eğitim - öğretim yılı için geçerli olup, sonraki dönemler için tarafların birbirlerine okulların açılmasından 2 ay öncesine kadar yazılı bir bildirimde bulunmaması halinde kendiliğinden 1(bir) eğitim-öğretim yılı uzamış sayılır.

 

Bilgilerinize sunulur.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: