İZKA Teknik Destek Programı

01-06-2022 09:25

249 kez okundu

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı’ndan Odamıza iletilen yazıda;

· Ajans tarafından İzmir'deki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik olarak Mart ayında, 2022 yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı’nın açıldığı,

· Programın İzmir'de sürdürülebilirlik ilkeleri odağında deniz ve kıyı ekonomisinin sunduğu potansiyelin değerlendirilmesi, kamu kurumlarında enerji verimliliği uygulamalarının gerçekleştirilmesine destek olunması, sürdürülebilir kentsel gelişmenin sağlanmasına hizmet etmek amacıyla stratejik önemi olan kentsel alanlarla ilgili mekânsal planlamaya katkı sağlayacak çalışmaların hazırlanması ve kaynak verimliliğinin geliştirilmesine yönelik olarak yalın üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçları doğrultusunda, yerel aktörlerin kurumsal kapasite ve kurumsal altyapılarını güçlendirmeyi amaçladığı belirtilerek,

· Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek kuruluşları, OSB'ler, serbest bölgeler, kooperatifler, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmaların program amaç ve önceliklerine uygun faaliyetleri için destek başvurularının 30 Haziran 2022'ye kadar alınacağı bildirilmektedir.

Program öncelikleri, uygunluk kriterleri, başvuru koşulları ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler İzmir Kalkınma Ajansı internet sitesinde yayınlanan Program Başvuru Rehberi'nde (https://izka.org.tr/destekler/teknik-destek-programlari/2022-yili-teknik-destek-programi/) yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: