İVME KREDİLERİ HAKKINDA

31-05-2019 17:12

 

İVME KREDİLERİ HAKKINDA

İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi ile üç ana faaliyet alanına üç kamu bankasının katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman desteği sağlamaktadır.

 

Tüketimden, ithalattan ziyade, ihracata dayalı, katma değerli, teknolojik ürün üretimini önceleyen bir modelin benimsendiği bu Yeni Ekonomi Programında stratejiler paylaşılmıştır.

 

Konu ile ilgili Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan sunumu indirmek için lütfen tıklayınız:

 

Konu ile ilgili;

 

Paket Kapsamına Dahil Edilecek Alt Sektörler

NACE

Toplam İTHALAT TUTARI $ (2018)

NACE

18.13. Basım ve yayım öncesi hizmetler

                                            24.902.042  

18.13

25.21. Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı

                                         157.048.766  

25.21

25.30. Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç

                                            37.665.659  

25.30

25.73. El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı

                                         266.414.239  

25.73

27.11. Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı

                                      1.838.802.022  

27.11

27.51. Elektrikli ev aletlerinin imalatı

                                         273.633.053  

27.51

27.52. Elektriksiz ev aletlerinin imalatı

                                         474.298.726  

27.52

27.90. Diğer elektrikli ekipmanların imalatı

                                            21.069.716  

27.90

28.11. Motor ve türbin imalatı (hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç)

                                      1.896.117.048  

28.11

28.12. Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

                                            22.714.517  

28.12

28.13. Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı

                                            19.606.976  

28.13

28.14. Diğer musluk ve valf/vana imalatı

                                      2.726.247.886  

28.14

28.15. Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

                                      1.145.290.459  

28.15

28.21. Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı

                                         157.747.536  

28.21

28.22. Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı

                                         950.888.132  

28.22

28.23. Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç)

                                            90.038.603  

28.23

28.24. Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı

                                         195.071.096  

28.24

28.25. Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç

                                      1.302.949.876  

28.25

28.29. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

                                         550.723.103  

28.29

28.30. Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı

                                         252.656.951  

28.30

28.41. Metal işleme makinelerinin imalatı

                                         995.802.298  

28.41

28.49. Diğer takım tezgahlarının imalatı

                                         146.982.727  

28.49

28.91. Metalürji makineleri imalatı

                                         277.996.735  

28.91

28.92. Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı

                                      1.028.453.206  

28.92

28.93. Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı

                                         202.491.565  

28.93

28.94. Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

                                      1.480.646.873  

28.94

28.95. Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı

                                         194.281.944  

28.95

28.96. Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı

                                         629.498.172  

28.96

28.99. Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı

                                         577.801.171  

28.99

 

 

Makine İmalatı Finansman Paketi Kapsamındaki Makine Listesi G.T.İ.P

GTİPAA3:C70

ORJİNAL

SADELEŞTİRİLMİŞ

84,02

Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebilen merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:

Buhar kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler)

84,03

Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):

Merkezi ısıtma kazanlan (kombi, kat kaloriferi vb.)

84,04

84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler

Kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve kondansatörler

84,17

Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):

Elektriksiz ekmek, unlu mamül fırını ve sanayi ocakları (metal,seramik,çimento, çöp vb.)
Elektriksiz laboratuvar ocak-fırını

8418.61.00.00.00

Isı pompaları ( 84.15 pozisyonunda yer alan klima cihazları hariç)

Isı pompalan

8418,69

Diğerleri (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar)

Isı pompaları (diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar)

84,19

Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın) (85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç)  (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:

Elektriksiz su ısıtıcısı (güneş enerjili, gazlı ısıtıcılar vb.)
Isı değiştiriciler (eşanjörler)
Tıbbi, cerrahi/laboratuvar sterilizatörleri
Kurutucular (tarım, ağaç vb için)
Damıtma cihazları
Pastörizasyon cihazları, gıda tütsüleme cihazları
Endüstri tipi kahve, çay mak. ile yiyecek hazırlama mak.

84,2

Kalenderler ve diğer hadde makinaları (metal veya cam hadde makinaları hariç) ve bu makinaların silindirleri:

Haddeleme makineleri ve kalenderler

84,21

Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:

Santrifüjler (kaymak ayırma makineleri, çamaşır kurutma makineleri vb.),
Sıvı-gaz filtreleme makineleri

84,24

Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:

Yangın söndürücüler, sıvı-toz püskürtme makineleri

84,26

Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen lastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:

Vinç vb. makineler

84,28

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):

Asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler vb. kaldırma, yükleme boşaltma makineleri.

84,29

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:

Toprak tesviye makineleri (buldozer, greyder, yol silindirleri vb.)

84,3

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:

Toprak, maden, cevher kazıma, taşıma, ayırma, seçme makineleri
Kazık çakma makineleri
Kar küreyici ve püskürtücü makineleri

84,32

Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimenlikler ve spor sahaları için silindirler:

Toprak hazırlamak ve işlemek için tarım makineleri

84,33

Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil); çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar (84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç): - Çim biçme makina ve cihazları

Hasat harman makineleri
Çim biçme makineleri
Yumurta, meyve gibi tarım ürünlerini büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makineler

84,34

Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:

Süt sağma makineleri

84,35

Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:

İçecek imalatına ilişkin presler, fulvarlar vb. makineler (şarap, meyve suyu vb.)

84,36

Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığına mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:

Hayvan yemi hazırlama makineleri
Kümes hayvancılığı makineleri
Arıcılık makineleri
Bahçe makineleri

84,37

Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):

Un sanayi makineleri

84,38

Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):

Gıda ve içecek sanayi makineleri (unlu mamüller, şeker-çikolata, et, sebze-meyve, biracılık)

84,51

Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulması, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdirilmesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) mensucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:

Tekstil ürünlerinin yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması vb için makineler

84,55

Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:

Metalleri haddeleme makineleri

84,68

Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:

Kaynak ve lehim aletleri ve  yüzey temperleme (menevişleme) makineleri

84,74

Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıkamaya, kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus makina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleşmemiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil vermeye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yapmaya mahsus makinalar:

Toprak, taş, metal cevheri vb. ayıklama, eleme, tasnif, ayırma, yıkama, kırma, öğütme, yoğurma, kalıplama vb. makineleri

85,01

Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :

Elektrik motorlan ve jeneratörler

8502,11

Çıkış gücü 75 kVA.yı geçmeyenler (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

Dizel motorlu elektrojen grupları (elektrik enerjisi üreten düşük  güç kaynakları)

8502,12

Çıkış gücü 75 kVA.yı geçen fakat 375 kVA.yı geçmeyenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

Dizel motorlu elektrojen grupları (elektrik enerjisi üreten orta  güç kaynakları)

8502,13

Çıkış gücü 375 kVA.yı geçenler  (Sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları

Dizel motorlu elektrojen grupları (elektrik enerjisi üreten yüksek  güç kaynakları)

8502,2

Kıvılcım ateşlemeli, içten yanmalı, pistonlu motorlu elektrik enerjisi üretim  (elektrojen) grupları

Benzin motorlu elektrojen grubu (elektrik enerjisi üreten güç kaynakları)

8502,31

Rüzgar çıkış gücü ile çalışanlar (Çıkış gücü 50 kVA ve bunun üzerinde olan fakat 500 kVA.yı geçmeyenler) (2015/7205 sayılı BKK ile değiştirilen satır. Yürürlük : 31/01/2015)

Rüzgar gücü ile çalışan elektrojen grupları (elektrik enerjisi üreten güç kaynakları)

85,04

Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:

Transformatörler (trafo)

85,14

Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:

Elektrikli ekmek ,unlu mamül fırınları ve sanayi ocakları
Elektrikli laboratuvar ocak-fırını

84,06

Buhar türbinleri

Buhar türbinleri

84,1

Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler

Su türbinleri

84,11

Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri

Turbo jetler ve turbo pervaneli motorlar ile gaz türbinleri

8413.19.00.20.00

Fiyat ve miktar gösteren tertibatı olan dağıtım pompaları

Fiyat ve miktar gösteren sıvı dağıtım pompaları

8413.19.00.90.11

Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

Gıda maddeleri için miktar gösteren dağıtım pompaları

8413.19.00.90.12

Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

Miktar gösteren tertibatı olan diğer dağıtım pompaları

8413.40.00.00.00

Beton pompaları

Beton pompaları

8413,6

Diğer döner deplasmanlı (pozitif hareketli) pompalar

Yer değiştirmeli (deplasmanlı) pompalar, hidrolik pompalar

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makinalar; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar

Paketleme veya ambalajlama için makineler

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil)

Diğer paketleme veya ambalajlama için makineler

8423,3

Sabit ağırlıkları tartan basküller ve maddeyi belirli bir ağırlığa göre tartarak çuval ve diğer kaplara doldurmaya mahsus baskül ve teraziler

Sanayi tipi baskül, kantar ve ağırlığa göre otomatik dolum makineleri

84,27

Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

Forklift vb.

84,39

Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar

Kağıt üretim makineleri

84,4

Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil)

Kitap ciltleme makineleri

84,41

Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil)

Diğer kağıt üretim makineleri

84,42

Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat (84.56 ila  84.65 pozisyonlarında yer alan  takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak  üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin; düz, pütürlü veya cilalı)

Matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve tabedici unsurlar ve bunları hazırlayan makineler

8443.16.00.00.00

Fleksografik baskı yapan makinalar

Fleksografik baskı yapan makineler

8444

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

Doğal ve sentetik elyaf üretim makineleri

84,45

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

İplik  makineleri

84,46

Dokuma makinaları (tezgâhlar)

Dokuma makineleri

84,47

Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

Örgü makineleri; dikiş-trikotaj makineleri; tafting makineleri

8448.11.00.00.00

Ratiyerler ve jakardlar; jakard kardlarını azaltıcı, kopya edici, delici veya birleştirici makinalar

Ratiyer ve jakard makineleri

8448,19

Diğerleri (84.44,84.45, 84.46 veya 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar)

Tekstil makineleri için yardımcı makine ve cihazlar

8449

Şekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları

Keçe-dokunmamış kumaş imalatı ve bitirme makineleri

8452.21.00.00.00

Otomatik üniteler (Ev tipi olmayan diğer dikiş makinaları)

Sanayi tipi otomatik dikiş makineleri

8452.29.00.00.00

Diğerleri (Ev tipi ve otomatik üniteli olmayan diğer dikiş makinaları)

Sanayi tipi otomatik olmayan dikiş makineleri

84,53

Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç)

Post, deri, kösele ve ayakkabı imalat makineleri

84,54

Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları

Metalürjide kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makineleri

84,56

Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro-erozyon, elektro-kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler, su püskürtmeli kesme makinaları

Lazerli, ultrasonlu vb. takım tezgahları
Su püskürtmeli kesme makineleri

84,57

Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgâhlar ve çok istasyonlu transfer tezgâhları

Tek ve çok istasyonlu metal işleme merkezleri

84,58

Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil)

Torna tezgahları

84,59

Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç]

Metal delme, raybalama,frezeleme vb. takım tezgahları

84,6

Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgâhlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları hariç)

Metal parlatma, bileme, taşlama vb. tezgahları

84,61

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgâhları, testere, dilme tezgâhları ve diğer takım tezgâhları

Metal yiv açma, broş (oyuk), dişli açma, biçme, dilme vb. tezgahları

84,62

Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler

Metal dövme,çekiçleme, kesme, taslak çıkartma, şatafatlama, karbürleme (yüzeyi dayanıklı hale getirme) vb. takım tezgahları

84,63

Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer takım tezgâhları

Metal çekme, ezme ve tel işleme makineleri

84,64

Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar

Taş, seramik, beton, çimento, cam vb. maddeleri işleme makineleri

84,65

Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)

Ağaç, kauçuk-plastik vb. sert maddeleri işleme makineleri

84,77

Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar

Plastik-kauçuk ürün imaline ilişkin  makineler

8479.10.00.00.19

Diğerleri (Yol çizme makinaları ile beton serme ve dökme makinaları dışındaki bayındırlık, inşaat ve benzeri işlerde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar)

İmar, inşaat, park, bahçe, vb. işler için kullanılan diğer makineler (yol çizme, beton serme mak. hariç)

8479.50.00.00.00

Sınai robotlar (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)

Sanayi robotları

8479,89

Diğerleri (Kendine özgü bir fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar)

Hidrolik maden direkleri (hareketli)
Merkezi yağlama sistemleri
Toprak eşya imalinde kullanılan makineler
Fırça imaline mahsus makineler
Su içinde çalışan şalumolar; kaya ve beton kesici cihazla

8480.71.00.00.00

Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olanlar (Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

Kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar

8480.79.00.00.00

Diğerleri (Enjeksiyon veya basınçlı döküm için olmayan kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar)

Kauçuk veya plastik maddeler için diğer kalıplar

8515.80.10.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları (Metalleri işlemek için olanlar)

Ultrasonik metal işleme kaynak makineleri

8515.80.90.10.00

Ultrasonik kaynak makinaları (Metal dışındaki maddeleri işlemek için olanlar)

Ultrasonik metaldışı maddeleri işleme kaynak makineleri

8515.80.90.90.00

Diğerleri (Metal dışındaki maddeleri işlemeye mahsus ultrasonik olmayan kaynak makinaları)