İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİSİ ve İVME FİNANSMAN PAKETİ

08-11-2019 11:57

332 kez okundu

 

İSTİHDAM ODAKLI İŞLETME KREDİSİ

Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank tarafından yapılan açıkla ile ekonomimizin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için mevcut istihdama, iş gücüne, sağlık ve sürdürülebilir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu noktadan hareketle bankacılık sektörünün reel sektöre sağladığı imkanlara yenilerini eklemek üzere yapılan çalışmalar doğrultusunda;

İlgili bankalar tarafından ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; 2 yıla varan anapara ödemesiz dönemli, 5 yıla kadar vadeli uygun koşullarda, düşük maliyetli ve uzun vadli işletme kredisi kullandırılmasına yönelik dört konu hayata geçirilmiştir.

I-İstihdam Odaklı İşletme Kredisi - İmalat Sanayi Sektörü

Seçilmiş emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı tekstil ve konfeksiyon için 100 Bin TL, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 Bin TL’dir.

 

II-İstihdam Odaklı İşletme Kredisi - Hizmet Sektörü

Seçilmiş emek yoğun hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren, en az 10 çalışanı olan ve 3 ay içinde en az 5 kişi ilave istihdam artışını taahhüt eden müşteriler yararlanabilecek olup, istihdam artışının kredi vadesi boyunca korunması gerekecektir. İlave istihdam başına kredi tutarı 5 Bin TL-100 Bin TL arasında değişecektir.

 

III- Devam Eden Konut İnşaat Projeleri İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Hasılat Paylaşım Yönteminin uygulandığı, piyasa koşullarının bozulması veya müteahhit firmanın finansmana erişim sorunları yaşaması nedeniyle tamamlanamayan projelerde, inşaatların tamamlanması için gereken tutar kadar kredi kullandırılabilecektir. Sağlanacak finansman kaynağı ile yaşanması muhtemel istihdam kaybının önüne geçilecek ya da kaybedilen istihdamın tekrar kazanılması sağlanmış olacaktır.
İstihdam Odaklı söz konusu kredi de azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz ve 5 yıla kadar vadeli olarak kullandırılabilecektir.

 

IV-Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü İstihdam Odaklı İşletme Kredisi

Yurt dışında İnşaat-taahhüt projesi ihalesi kazanan müteahhit firmalardan, personel istihdamının en az %75’inin Türkiye’den götürülecek iş gücü ile sağlanacağını taahhüt eden firmalar, bu kapsamda kredi kullanabileceklerdir. Bu firmalar ihtiyaç duydukları kesin ve avans teminat mektuplarını azami binde 5 komisyonla, nakit kredileri ise üstlendikleri işle ilgili avans alamayan firmalara yurt dışında aldıkları ihalenin %5’ine kadar kullanabileceklerdir.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."

 

 

 

 

İVME FİNANSMAN PAKETİ

Ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle İVME Finansman Paketi oluşturulmuştur.

 

           İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilebilecektir.

 

            İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak krediler DİBS veya TÜFE Endeksli olarak kullandırılacaktır.

 

 

İVME Finansman Paketi kapsamında aşağıda yer alan ürünler sunulacaktır;

A. Nakit Krediler

1.Makine Üreticilerine Yönelik Kredi

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak makine imalatı yapan/yapacak firmaların  yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef

Sektörler;

Elektrikli Makine ve Aksamları

Bilgisayar, Elektronik, Optik

Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları

Motor ve Aksamları

Genel Endüstri Makine ve Aksamları

Elektrikli Teçhizat

Paket kapsamında Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodları ile belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.

 

2.Yerli ve Yeni Makine Alıcılarına Yönelik Kredi

Paket kapsamında Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi'nde belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım kapsamında yeni ve yerli  makine alımı yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır.

Yeni ve yerli makine alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak makinenin G.T.İ.P.‘inin Makine  G.T.İ.P. listesindeki kodlardan olması gerekmektedir.

 

3.Hammadde/Ara Malı Üreticilerine Yönelik Kredi

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır. Hedef Sektörler;

Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler

Plastik ve Kauçuk Ürünler

Suni ve Sentetik İplikler

Kağıt, Karton ve Mukavva

Paket kapsamında Hammadde/Ara Malı İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan sektörlerde hammadde-ara malı imalatı için yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.

 

B. Gayri Nakdi Krediler

Paket kapsamındaki yatırımlarla ilgili kullandırılacak gayrinakdi kredilere (teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu vb.) cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

 

Kredi Özellikleri

Kredi Türü ve Vadesi:

Kredi TL cinsinden, işletme ve yatırım kredisi olarak kullandırılacaktır.

İşletme kredilerinde 1 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 yıl vade,

Yatırım  kredilerinde 2 yıla varan anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.

Kredi geri ödemeleri 3 ayda bir ya da 6 ayda bir dönemsel taksitli olarak gerçekleştirilecektir.

Ödemesiz dönem faizleri 3 veya 6 aylık dönemlerde tahsil edilecektir.

Kredi Limiti:

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olabilecektir.

İşletme kredileri sadece yatırım kredisi ile birlikte tahsis edilebilecektir.

 

Kredi Faiz ve Komisyon Oranları

 

A. Nakit Krediler

 

İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak nakit krediler DİBS veya TÜFE Endeksli olarak kullandırılacaktır.

1- DİBS Endeksli Faiz Oranı:

Vade

Kredi Faiz Oranı

0-2 Yıl

DİBS + %1,00

2+-5 Yıl

DİBS + %2,00

5+-10 Yıl

DİBS + %3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Enflasyona Endeksli Faiz Oranı:

Vade

Kredi Faiz Oranı

0-2 Yıl

TÜFE + %2,00

2+-10 Yıl

TÜFE + %3,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakit Kredi Komisyonu: Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları uygulanacaktır.

Vade

Komisyon Oranı

0-2 Yıl

%1,00

2+-5 Yıl

%1,50

5+-10 Yıl

%2,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Gayri Nakdi Krediler

Paket kapsamındaki yatırımlarla ilgili kullandırılacak gayrinakdi kredilere (teminat mektubu, akreditif, garanti mektubu vb.) cari komisyon oranları üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. 

 

Konu ile ilgili detaylı bilgileri yukarıda belirtilen bankalardan alabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Menemen Ticaret Odası

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: