GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN İKİ ÖNEMLİ DUYURU

05-01-2021 13:38

347 kez okundu

 

DUYURU 1

ARALIK AYININ SON GÜNLERİNDE YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE E-FATURA DÜZENLEME

Mükelleflerce 31 Aralık 2020 tarihi de dahil olmak üzere, aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelere ilişkin Maliye açıklık getirdi.

Yapılan açıklamada, 7 günlük fatura düzenleme süresine de riayet etmek koşulu ile takip eden ocak ayı içinde düzenlenebileceğini, bu kapsamda düzenlenebilecek e-Belgelerde, belge tarihine göre sistemin belge yıl kodunu otomatik olarak ayarlayacağı belirtildi.

Örneğin, 3 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek bir e-Belgede, belge tarihi 03/01/2021 olması durumunda belge numarası GIB2021XXXXXXXXX şeklinde, belge tarihi 31/12/2020 olması halinde ise belge numarası GIB2020XXXXXXXXX şeklinde, sistem tarafından otomatik olarak tekemmül ettirilecek.

Her ne sebep ile olursa olsun Ocak 2021 döneminde Aralık 2020 dönemine e-Belge düzenlemesi gerekecek mükelleflerin, GİB portalları üzerinden 31 Aralık 2020 tarihine taslak belge oluşturmaları gerekmeyecek.

 

E-Belge açısından özel entegratör kullanan mükelleflerin de, özel entegratör firmaları ile irtibata geçerek, 31 Aralık 2020 tarihi de dahil olmak üzere, aralık aylarının son günlerinde yapılan mal teslimi ile hizmet ifalarına ilişkin olarak, düzenleme tarihi 2021 yılına sarkabilecek olan e-Belgelerin 7 günlük fatura düzenleme süresi içerisinde düzenlenmesi için ayarlama yapılmasını istemeleri gerekiyor. Özel entegratör firmalarının da, Maliye’nin duyurusuna istinaden bunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

 ________________________________________________________________

DUYURU 2

E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA GİB DUYURUSU  30/12/2020

Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliği ile değişen) ile bazı mükellef gruplarına e-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiş olup, 01/01/2021 tarihi itibariyle, söz konusu uygulamaya geçmesi gereken mükelleflerin kapsamı hakkında Başkanlığımızca www.edefter.gov.tr adresinde 18/12/2020 tarihli duyuru yayınlanmıştır.

 Konuya yönelik olarak, Başkanlığımıza iletilen hususlardan, 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Defter Uygulamasına dâhil olması gereken mükelleflerimizin bir kısmının mali mühür başvurularını yapmış olmakla birlikte henüz mali mühürlerini temin edemedikleri anlaşılmaktadır.

 Bu kapsamdaki mükelleflerimizin başvuru ile ilgili cezai yaptırımlara maruz kalmamaları amacıyla, 31/12/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar mali mühürlerini temin etmek üzere Kamu Sertifikasyon Merkezine başvurmaları ve başvuru evrakı ile ödeme belgesinin bir örneğini “Gelir İdaresi Başkanlığı, Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III), Elektronik Belge ve Defter Uygulamaları Müdürlüğü”ne hitaben yazacakları bir dilekçe ile birlikte iadeli taahhütlü posta yoluyla “Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA” adresine göndermeleri ve mali mühürlerinin teminini müteakiben de http://www.edefter.gov.tr/edefterbasvuru.html adresinden elektronik ortamda “e-Defter Uygulamasına Başlangıç Tarihi”ni 01/01/2021 seçmek suretiyle, başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekli bulunmaktadır.

 

Duyurulur.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

 

 

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: