Gelir İdaresi Başkanlığı Muktezası

06-10-2022 10:59

126 kez okundu

“Sahip olunan gayrimenkulün Şirket lehine vefa hakkı tesis edilmek suretiyle alacaklıya devredilmesi durumunda devir işlemi tapuda yeni bir tescil gerektirmekte olup, Şirket lehine vefa hakkı tesisi suretiyle yapılan devir işlemi ile gayrimenkul satışı gerçekleşmiş olmaktadır.

Dolayısıyla, söz konusu gayrimenkulün devir tarihinin satış işleminin gerçekleştiği tarih olarak kabul edilerek, bu satıştan elde edilen kazanç dolayısıyla, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen istisna hükümlerinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır”, (26.08.2022, 19482 Mukteza).

Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkul satışı ile ilgili gelir idaresinin vermiş olduğu bir muktezadir.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: