FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

09-02-2021 15:28

426 kez okundu

 

Değerli Üyelerimiz,

 

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI

İşletmelerin banka kredileri gibi kullandıkları yabancı kaynaklar için ödedikleri faiz ve benzeri giderleri gibi ya da kur farklarından kaynaklanan maliyetlerinin % 10 nuna isabet eden miktarın vergi matrahından indirilememesi finansman gider kısıtlamasını oluşturmaktadır.

Düzenlemeye göre;

-Gider kısıtlaması, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere yapılacaktır.

-Kısıtlama en fazla %10 ile sınırlı olabilecek ve oranı Cumhurbaşkanı sektörler itibariyle farklılaştırabilecektir.

-Yatırım maliyetine eklenen faiz ve benzeri ödemeler sınırlamaya tabi olmayacaktır.

-Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri finansman gider kısıtlaması hükümlerine tabi değildir.

3490 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla bu uygulama 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu durum yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde söz konusu olmaktadır. Yatırım maliyetine girenler hariç olmak üzere aşan bu yabancı kaynak için kullanılan faiz, Komisyon, Vade farkı, Kar payı, Kur farkı, ve benzeri giderlerin % 1o nu gider olarak vergi matrahından düşülememektedir. Bu miktarlar KKEG  olarak dikkate alınmaktadır.

Konuyu daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnekle açıklayalım;

İşletmenin öz kaynağı                                : 2.000.000.-tl

Kullanılan kredi                                           : 3.500.000.-tl

Öz kaynağı aşan kısım                                : 500.000.-tl

Kredi için ödenen faiz                                    : 180.000.-tl

Öz kaynağı aşan kısım : 180.000.X500.000.- /1.500.000.-isabet eden finansman gideri = 60.000.-

KKEG. ( % 10 oranında )  = 6.000.-tl


RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

 

3490 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: