FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ

14-10-2019 16:54

113 kez okundu

 

FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ

İhracat Hedefleri ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Genelge kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için listede yer alan gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesinin uygun bulunduğu kaydedilmektedir.

 

 

T.C, TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

GENELGE 

Bilindiği üzere, gümrük idarelerinde yapılan fazla çalışma uygulamasının esasları; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesi, 07.10.2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 inci maddeleri ile 21.11.2009, tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddesinde. normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanuni yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

Fazla çalışma ilcretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu, gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceği,

Hüküm altına almıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesi mümkün bulunmaktadır,

Bu çerçevede, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerekmektedir.

İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğünce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ruhsar PEKCAN

Bakan

 

 

 

 

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İL       

NÖBETÇİ GÜMRÜK

ERENKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

A.H.L, KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

AMBARLI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL

İLAVE 2 SAAT

İZMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR

İLAVE 2 SAAT

MERSİN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

MERSİN

İLAVE 2 SAAT

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA

İLAVE 2 SAAT

DERİNCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ

İLAVE 2 SAAT

DİLOVASI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ     

İLAVE 2 SAAT

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: