ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER VE BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN SON GELİŞMELER

31-10-2019 10:31

78 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı yayınladığı 509 nolu V.U.K. nu tebliğinde elektronik ortamda tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerle ilgili hadleri açıkladı. Bu açıklamada önemli olan e-defter,e-fatura ve arşiv fatura ile e-irsaliye hakkında aşağıda özet  açıklama yapılmıştır.

2020 Yılında e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler,

-2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/1/2020 tarihinden itibaren,

-2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar

- Hal firmaları 1 Ocak 2020’ye kadar,

- EPDK lisanslı firmalar 1 Temmuz 2020’ye kadar,

e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar

2020 Yılı E-arşiv Fatura Limiti

a-) 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30 bin TL,olan faturalar e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

b-) Vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL yi aşan faturalar e-arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadırlar.

c-)- Tebliğin yayım tarihi itibarıyla e-Fatura uygulamasına geçmiş olan mükelleflerin 1/1/2020 tarihine kadar, e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle ileri tarihte e-Fatura uygulamasına dahil olacak olan mükelleflerinse geçiş tarihi itibariyle e-Arşiv fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Cirosu 25 Milyon TL ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar vb.) yer alan firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar,
Hal firmalarının 1 Ocak 2020’ye kadar e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu olacaktır.

Diğer belge ve takınılan konularda oda danışmanına başvurulması rica olunur.

 

Rahmi Çelik

Oda danışmanı


  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: