E-FATURA VE E ARŞİV DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

25-01-2022 13:35

165 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler hakkında sizleri gerek buradan gerekse telefonla  sorduğunuzda bilgilendirmeye devam etmekteyiz. Yine önemli değişiklikler söz konusu olup bu değişiklikler hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.

Öncelikle  E FATURA ya geçmek zorunda olanlar aşağıda sıralanmıştır.

1-2018-2019-2020 yılında brüt satışı 5 milyon olanlar 01.07.2022

2- 2021 yılı brüt satışı  4 milyon olanlar 01.07.2022 yılında 

3- 2022 yılı brüt satışı  3 milyon olanlar 01.07.2023 yılında

     e-faturaya  geçeceklerdir.

Bunlar dışında e faturaya geçecek olan 3 sektörde aşağıda belirtilmiştir.

1-Elektronik ortamda mal ve hizmet satışı yapanlar

  - 2020- 2021 yılı brüt satışı 1 milyon lira  olanlar 01.07.2022

  - 2022 yılı brüt satışı 500 bin lira olanlar              01.07.2023 tarihinde

2-Gayrimenkul motorlu araçlar mal ve hizmet satışı yapanlar

-      2020- 2021 brüt satışı 1 milyon lira  olanlar     01.07.2022

-      2022 yılı brüt satışı  500 bin lira olanlar            01.07.2023 tarihinde

3- Kültür ve turizm bakanlığı ile belediyelerden yatırım/işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

 -2020 ve 2021 yılında gayrisafi hasılatı 1 milyon olanlar 01.07.2022

-2022 yılı tutarı 500 bin lira olanlar 01.07.2023 tarihinde e-faturaya geçmek zorundalar.

Bu şekilde e-faturaya geçenler geçiş tarihini takip eden yılın 01.ocak tarihi itibariyle E-defter tutmak zorunda olacaklarını unutmamalıdırlar. Ocak ayına varmadan mali mühür veya e-imzalarını önceden temin etmelerini tavsiye ediyoruz.

E-ARŞİV FATURA düzenleme zorunluluğundaki limit değişti.

01.03.2022 tarihinden itibaren

Vergi mükellefi olanlara yapılan mal ve hizmet satış tutarı (kdv dahil)            2.000.-tl

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan mal ve hizmet  satış tutarı

 5.000.-tl  olursa faturalar E-Arşiv fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

 

 E-İRSALİYE

2021 yılı cirosu  10 milyon lira olan firmalar e-irsaliye ye geçmek zorundalar.

7351 sayılı Kanun ile  yapılan önemli değişiklik

KVK 5/1-a maddesine eklenen 4. bent ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç;

kurumların tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları iştirak kazancı istisnası kapsamında kurumlar vergisinden istisna edildi.

İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.

Kurumlar Vergisi Kanununa yönelik bu değişiklik düzenlemeleri 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: