E-Faturaya E-Deftere Geçme Zorunlulukları

09-02-2021 15:36

331 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

Daha önce E-Faturaya E-Deftere geçme zorunlulukları ile ilgili sitemizden sizlere bilgi verilmiştir. Bu konuda yeni çıkan zorunluluklarla ilgili bilgiler vermeye ve sizlere hatırlatma yapmaya ait çalışmalarımız oda olarak devam etmektedir. Yine bu konuda 9 şubat 2021 tarihinde yeni bir 526 numaralı VUK. Tebliği yayınlandı bu tebliğ ile bazı sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimiz zorunlu olarak E-FATURA uygulamasına geçmek zorunda kaldılar. Konu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır;

E-FATURAYA GEÇMESİ ZORUNLU MUKELLEFLER

1-)Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları

2-) Medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.).”

E-FATURAYA GEÇİLECEK ZAMAN

1-) Halen yukarıdaki faaliyeti sürdürenler , 1/7/2021 tarihinden itibaren;

2-) Bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”

E-İRSALİYE GEÇECEKLER

Bilindiği üzere : E-irsliye düzenleme zorunluluğuna tabi olan mükellefler sektörler olarak daha önce belirlenmiş ve biz bunları buradan yazmıştık. Söz konusu sektörler dışında birde hesap dönemi brüt satış hasılatı 25 milyon lira ve üzeri olanların takip eden hesap döneminin yedinci ayından itibaren E- irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olduklarını tekrar hatırlatmak isteriz.

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: