Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

06-05-2019 11:46

502 kez okundu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan 01.04.2019 tarih ve 166.99 sayılı yazı ile söz konusu bakanlık tarafından düzenlenen "Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden alınacak Azami Ücret Tarifesi” konulu 2019/8 sayılı Genelgenin 8 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

 

GENELGE

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 218 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve hava yolu ile yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve hava limanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticilerinin, gümrüklü sahalarda gümrük iş ve işlemleriyle ilgili masraflar için Bakanlığımızca belirlenen azami bedellere uymakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin "Gümrük gözetimi ve kontrolü kapsamında işletmelerin yükümlülükleri” başlıklı 72/Ş maddesinin üçüncü fıkrasında da muayene ve kontrol edilecek eşyadan alınacak azami bedellere ilişkin usul ve esasların Bakanlığımızca belirlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, deniz limanlarında gümrük iş ve işlemleriyle ilgili olarak işletici kuruluşlar tarafından verilecek hizmetlere ilişkin ücretlerin tespit ve tatbikinde aşağıda belirtilen esasların dikkate alınması gerekmektedir.

 

 

l . Deniz limanlarında eşyanın gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlar tarafından verilecek aşağıdaki hizmetler için, bu hizmetlerin karşılarında belirtilen ücretlerden daha yüksek bir ücret tahsil edilemez.

Hizmetin Tanımı

Tutar (TL)

20' lik Konteyner

40'Iık, 45'lik Konteyner

a) Tam muayene

(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

200

280

b) Kısmi muayene

(Konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

170

240

c) X-Ray

(Konteynerin x-ray alamna taşınması, x-ray taraması, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

170

170

ç) Numune alma

(Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talebiyle, konteynerin muayene sahasına taşınması, boşaltılması, yüklenmesi, numune alımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

170

170

d) Tartım*

(Konteynerin tartım alanına taşınması, tartımı, geri taşınması vb. işlemler dâhil)

*Tartım işleminin, yük taşıtları için dolu-boş olarak liman girişinde veya liman içinde yapılması (direkt teslim) halinde, belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.

140

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      X-Ray, numune alma ve tartım hizmetlerinden bir veya birkaçının, gümrük idaresince tam veya kısmi muayene işlemleri sırasında ya da bu hizmetlerle birlikte talep edilmesi halinde, söz konusu hizmetler için belirlenen ücret %50 indirimli uygulanır.

3.      Yukarıda sayılan hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında zorunlu olarak ortaya çıkabilecek mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS belge, edilemez.

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: