Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ\'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

20-06-2019 11:47

305 kez okundu

 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odamıza gönderilen yazıda belirtildiği üzere;

 

Avrupa Birliğinin, işletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) 'I kapsamında, "Genç Girişimciler için Erasmus 2019” konulu proje teklif çağrısı yayınlanmış olup, söz konusu proje çağrısının amacı, yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler ile aracı kurum/kuruluşlar (ticaret ve sanayi odaları, teknoloji parkları, üniversiteler vb.) arasında iletişim ağını güçlendirmektir.

Son başvuru tarihi 11 Temmuz 2019 olan proje teklif çağrısına, Avrupa Komisyonunun (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/cos-eye-2019-4-01 cali text_en.pdf) internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

 

COSME PROGRAMI

"Genç Girişimciler için Erasmus Programı”

Çağrı Teklifi

COS.EYE-2019-4-01

Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamaktır. Program kapsamında start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrının Kapsamı ve Amacı:

Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum]kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum] kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı'nı yerelde uygulamak için seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.

Programın uygulanmasındaki yerel iletişim noktaları olan aracı kuruluşlar, hareketlilik programına dahil olan diğer bütün organizasyonlar ve otoritelerle iş birliği içinde olmalı ve yeni girişimcilerin planlanmış hareketlilik aktivitelerine katılmasına imkan sağlamalıdır. Destek ofislerinden program iş birliği ve yönetim alanlarında destek alınabilecektir. Aracı kuruluşlar katılımcı ülkelerdeki yeni girişimlere deneyimlerini arttırma, var olan sektör bilgilerini geliştirme ve yeni girişimlerin COSME programına katılan diğer ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle bir iletişim ağı kurmalarını sağlamakla yükümlüdür.

Program kapsamında;

•                       Yeni girişimler ev sahibi işletmeler ve aracı kurumlar arasında iletişim ağı geliştirilmesi,

•                       Yeni girişimlerin COSME programına katılan ev sahibi işletmelerle çalışması,

•                       Sınırlar arası iş birliklerinin ve yeni iş alanlarının desteklenmesi,

•                       Uluslararası aktivitelerin desteklenmesi, hedeflenmektedir.

Çağrı kapsamında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler aşağıdadır:

I . Yeni girişimlere iş eğitimi verilerek iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması,

2.      İş kurma aşamasında sorun yaşayan küçük işletmelerle ve girişimlerle tecrübelerin paylaşılması,

3.      AB ülkelerine ve COSME Programına katılan diğer ülkelerdeki pazarlara erişimin sağlanması,

4.      COSME katılımcısı diğer ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerle bilgi ve tecrübe paylaşımına dayalı bir ağ oluşturulması,

Özet Zaman Çizelgesi

Aşamalar

Tarih ve zaman veya gösterge dönem

Son Başvuru Tarihi

1 1/07/2019- 17:00 Brüksel saati

Değerlendirme dönemi*

Temmuz-Ekim 2019

Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi*

Ekim 2019

Hibe anlaşmasının imzalanması

Ocak 2020

Faaliyetin Başlaması*

01/02/2020

Proje süresi 36 aydır.

 

AB Finansmanı

Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 5.581.701,00 AVRO'dur.

  EASME'nin 7-10 teklifi fonlaması beklenmektedir.

  Proje başına azami hibe 750.000,00 AVRO'dur

  EASME, mevcut tüm fonların dağıtılmaması hakkını saklı tutar.

Uygunluk Kriterleri;

•        Ekonomi, girişim, iş desteği vb bir alanda faaliyet yürüten kamu tüzel kişiliğine sahip olanlar,

•        Ticaret ve sanayi odaları,

•        İş destekleme kuruluşları, start-up merkezleri, kuluçka merkezleri, teknoloji parkları,

•        İş birlikleri, iş destekleme ağları

•        İş desteği sunan özel veya kamu kuruluşları,

•        Yüksek öğrenim statüsündeki üniversiteler veya mesleki eğitin) veren enstitüler,

 

Ayrıntılı bilgi talebiniz için KOSGEB AB Koordinasyon Müdürlüğü ile irtibata geçebilirsiniz. ([email protected])


  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: