COSME Programı- ELIIT Projesi

19-02-2020 16:49

71 kez okundu

COSME Programı- ELIIT Projesi

 

 

COSME PROGRAMI

ELIIT Projesi

(European Light Industries Innovation and Technology Project)

 

Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adına verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri "Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan isletmelerin % 90'ından fazlasına temsil eden KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ye KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan  bir program  ortaya  konulmuştur.  KOSGEB,  COSME  Programının ulusal koordinatörüdür.

 

 

COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;

 • KOBİ'lerin finansmana erisiminin arttırılması

 • Pazarlara erişiminin iyilestirilmesi,

 • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

 • Girişimciliğin teşvik edilmesi

 

 amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

 

COSME Programı kapsamında yer alan ELIIT Projesi hibe cağrısına ilişkin detay bilgi asağıda yer almaktadır.

 

 Projenin Amacı:

Proje ile tekstil, giyim, deri ve ayakkabi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile inovatif ve yeni teknoloji sağlayıcıları/sahipleri (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında oluşturulacak ortakların;

 • Verimliliklerinin arttırılması,

 • Değer zincirine entegrasyonlarının sağlanması,

 • Kaynak verimliliklerinin arttırılması,

 • Yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 EURO doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, networking faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.

 

 

Hedef Kitle: Bir KOBİ ye bir teknoloji sahibi/sağlayıcısı arasinda kurulan ortaklıklar.

 

 

Birden fazla cağrıya çıkılacak olup, toplamda 25 ortaklık desteklenecektir.

 

 

Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2020

 

Uygulayıcı Konsorsiyum: AITEX (Textile Industry Research Association   - Textil Sanayi Araştırma Derneği, INESCOP (Footwear Technology Center — Ayakkabı Teknoloji Merkezi), CARSA(Strategic  Consultancy  Services —  Stratjik  Danışmanlık  Hizmetleri),  GOPA (Consultancy – Danışmanlık)

 

Detayh bilgi

https://ec.europa.eu/eliit


[email protected]

 • Yorum Yap

 • Ad Soyad:

 • Email:

 • Mesajınız: