Brüt Satış Hasılatına göre; e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri Hak.

15-02-2022 13:35

240 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz;

Odamıza kayıtlı bulunan ve Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden Brüt Satış Hasılatına (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) göre ; e-Fatura ve e-Deftere Geçiş Süreleri aşağıdaki gibidir .

Mali Yıl

e-Fatura/e-Arşiv Fatura ve e-Defter Geçişi İçin Brüt Satış Hasılatı

e-Fatura/e-Arşiv Fatura Geçiş Tarihi

e-Defter

Geçiş

Tarihi

2020 veya 2021 Hesap Dönemleri İçin

1 Milyon TL

01.07.2022

01.01.2023

2022 Hesap Dönemi İçin

500 Bin TL

01.07.2023

01.01.2024

İzleyen Yıllarda

500 Bin TL

İlgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar

e-Belgeye

geçiş

yapılan

 hesap

dönemini

 izleyen

yılın

başından

 itibaren

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: