ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDE ÜCRET ALANLAR VE AGİ DURUMU

28-12-2021 15:56

280 kez okundu

 

Değerli Üyelerimiz ;

Tarafımıza gelen sorulardan anlaşılan asgari ücret üzerinde ücret alanlarda durum ve  AGİ uygulaması nasıl olacaktır ? şeklinde olup konuyu aşağıda örneklerle açıklamaya çalıştık.

Bilindiği üzere 01.01.2022 tarihinden itibaren asgari ücret net 4.253,40.-tl olarak belirlenmiştir. Buna mukabil 7349 sayılı kanunla gelir vergisi kanunda bu konuda düzenleme yapılmıştır. Buna göre ;

 Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek; ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacaktır. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.

Asgari Geçim İndirimine (AGİ) ilişkin düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerine uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

 Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlarda ödemenin asgari ücrete isabet eden kısmı damga vergisinden istisna tutulmuştur.

Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.

 

Durumu örneklerle anlatalım 

 

ASGARİ ÜCRET                                   ASGARİ ÜCRET ÜSTÜ

ÖRNEK 1                                              ÖRNEK 2

Brüt maaş            5.004.00.-                 Brüt  ücret          8.500.00

Ssk payı    (%14)    700,56.-                 Ssk payı(%14)   1:190,00

Ssk işsiz.    (% 1)       50.04.-                Ssk işsiz.( % 1)        85,00

GV.Matrahı          4.253,40                   GV.Matrahı          7.225,00

Gelir Vergisi            638,01                   Gelir vergisi         1.083,75

GV.İstisnası             638,01                  GV.İstisnası            638,01

Damga vergisi           37,98                   Damga vergisi          64,52

DV.İstisnası               37,98                   DV.İstisnası              37,98

Kesintiler toplamı     750,60                  Kesintiler toplamı  1.747,28

Net ele geçen        4.253,40                 Net ele geçen        6.752,73

 

NOT : SSK % 5 indirim dikkate alınmamıştır

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: