7420 sayılı Kanun Değişikliği Hakkında

22-11-2022 10:23

25 kez okundu

 

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;

 09 kasım 2022 tarih ve 7420 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında aşağıdaki konularda değişiklik yapıldı.

1 Sahibi oldukları veya kiraladıkları konutlarda elektrik enerjisi üretip tedarik şirketlerine satanlara ilişkin esnaf muafiyeti sınırı 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkartıldı. (Madde 1)

2 Çalışanlara 51 TL’ye kadar olan ve nakden ödenen yemek bedeli tutarı gelir vergisinden istisna edildi.(Madde 2)

3 Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna tutuldu. (Madde 2)

4 Bireysel katılım yatırımcısı indiriminin uygulama süresi 31/12/2027 tarihine uzatılarak, yararlanılacak azami indirim tutarı 1.000.000 TL’den 2.500.000 TL’ye çıkarıldı. (Madde 3)

5 Sermaye azaltımında vergilemenin usul ve esasları hakkında düzenleme yapıldı.. (Madde 22)

6 Yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin süre 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.(Madde 23)

7 Turizm payı oranları düşürüldü ve deniz turizmi araçlarından 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren turizm payı alınması uygulamasına son verildi. (Madde 36, 38)

8 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da düzenleme yapıldı. (Madde 42, 43, 44)

9 İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan ödemelerin prime esas kazanca dahil edilmemesi ve gelir vergisinden istisna edilmesi sağlanarak bu ödemeler teşvik edildi. (Geçici Madde 1)

10 İcra takibi başlatılmış olan küçük alacaklar tasfiye edilmektedir. (2.000 tl) (Geçici Madde 2)

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

 

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: