7326 Sayılı Kanunun Yaşayan Hükümleri

21-12-2021 14:42

648 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

Bu yazımın bence bir çıktısının alınıp bir kenarda tutulması faydanıza olacağı kanısındayım. Bu yazım geçtiğimiz günlerde çıkan ve süresi sona eren 7326 sayılı kanunla ilgili. Diyeceksiniz ki süresi bitmiş bir yasanın ne faydası olacaktır. İşte tam da bu konuya aşağıda değindim.

Bilindiği üzere 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik başvurular ile matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimler baş vuru süresi ise  30.09.2021 tarihinde sona ermiştir.

Fakat 7326 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesi kapsamındaki başvuruların süresi halen devam etmektedir. İşte buna yaşayan madde diyorum. Bu madde hükmünden zamanaşımı süresi boyunca yararlanmanız mümkündür.

 Maliye’den  size vergi ve ceza ile ilgili herhangi bir tebligat gelirse evrakı kontrol ediniz. İhbarnamedeki vergi veya ceza ne ile ilgilidir. ihbarnamede belirtilen verginin veya cezanın  09/06/2021 tarihinden önce başlanmış bir işleme ait olup olmadığına bakınız. Bu hususa netlik kazandırmadan başka yollara baş vurmayınız. Şayet işlem 7326 sayılı kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 09.06.2021 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuka ilişkin işlemler ise bu işlemler ne zaman sonuçlanırsa ve tebliğ işlemi yapılırsa kanunun 4 maddesinde yazılı süreç o zaman başlayacaktır. Buna göre örneğin incelemeye başlama tutanağı söz konusu tarihten önce düzenlenmişse veya takdir komisyonuna sevk işlemi yine söz konusu tarihten önce yapılmışsa, ceza tutanağı söz konusu tarihten önce tutulmuş ise bu anlamda çıkacak vergi ve cezalar için düzenlenecek ihbarname size ne zaman tebliğ edilirse süreç o zaman başlayacaktır.Bu nedenle her türlü vergi ceza bu kapsama girmektedir.

İhbarnamede belirtilen vergi ve cezanın yapılandırma kapsamında olması yeterlidir. Örneğin, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, tapu harcı, damga vergisi,vb vergiler ile vergi ziyaı cezaları, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları gibi ceza türleri bu kapsama girmektedir.

7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yer alan yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde yazılı başvuruda bulunmak gerekmektedir. Vergi dairelerinde hazır matbu formlar var.Ve ya 7326 sayılı kanun tebliği ekinden indirilip yazılı bir şekilde doldurularak vergi dairesine verilmelidir.

Bu kapsamda yapılandırılacak vergi/cezalar; peşin veya ilk taksiti ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 6(altı) eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Ancak bu hükümden faydalanmak için 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılmaması ve ihbarnameye karşı dava açılmaması gerekmektedir.

7326 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında yapılacak bu baş vurunun size getirisi ise ;

1- Verginin %50’si silinir, kalanı tahsil edilir.

2- Vergi ziyaı cezasının %100’ü silinir

3- Genel ve özel usulsüzlük cezalarının %75’i silinir, kalanı tahsil edilir.

4- İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezasının %75’i silinir, kalanı tahsil edilir.

5-  09.06.2021 tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizi silinir yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak fer’i alacak tutarı tahsil edilir.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: