2022 YILI BAZI PARAMETRELER

04-01-2022 12:19

1273 kez okundu

 

Değerli üyelerimiz ;

  Yazımıza başlarken Menemen Ticaret Odası olarak hepinizin ve tüm insanlığın yeni yılını kutlarız ;

-Öncelikle A.Ş.ler Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler tutmak zorunda oldukları yönetim kurulu karar defterleri ve Ltd .Şti.ler tarafından tutulmakta olan müdürler kurulu karar defterinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna kadar (31.01.2022 ) yapılması gerekir bu ay içinde yaptıralım.

 

Bu hatırlatmadan sonra 2022 yılından bazı parametreleri belirtelim

 

1-Asgari ücret vergi dışı bırakıldı    brüt tutarı 5.004.-tl net tutarı  4.253,tl.

2-Ökc yazar kasa fiş kesme sınırı  (kuyumcu 6.000.-tl)                2.000.-tl   

3-Fatura kesme zorunluluk sınırı                                                  2.000.-tl

4- Demirbaş direk gider yazma sınırı                                            2.000.-tl

5-Şüpheli alacak gider ayırma sınırı                                              4.000.-tl

6-Gider kısıtlama aylık kira sınırı                                                   8.000.-tl

7-Mesken kira gelir sınırı                                                                9.500.-tl

8-Vergiden istisna günlük yemek bedeli                                             34.-tl

9-Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; Ötv.Kdv hariç     ( Gvk md 40/7 )                                      230.000.-tl  

10-Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği haller  (Gvk md.40/7)                                430.000.tl

11-Değer Artışı Kazançlarında İstisna Tutarı (Mük.80 )              25.000.tl

12- Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı(md. 82 )                             58.000.-tl          

13- Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı(md.86/)           3.800.tl

14-Vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği en fazla indirim tutarı (GVK mük.md.121 )                                                               2.000.000.-tl

15-   Vergi Tarifesi

 

A- Ücret Gelirleri Dışında Kalan Diğer Gelirler İçin

32.000 TL'ye kadar                                             %15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası %20

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL fazlası %27

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL fazlası %35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL %40

 

B- Ücret Gelirleri İçin

32.000 TL'ye kadar                                          %15

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL fazlası %20

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL fazlası %27

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL fazlası %35

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL fazlası % 40

 

16-2022 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri                                          132,30.TL.

Kurumlar vergisi beyannameleri                                            176,70 TL.

Katma değer vergisi beyannameleri                                         87,30 TL.

Muhtasar beyannameler                                                            87,30 TL.

Diğer vergi beyannameleri (dv.beyannameleri hariç)                87,30 TL.

Gümrük idarelerine verilen beyannameler                               176,70 TL.

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler                   64,80 TL.

Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri        64,80TL.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi                                      103,50 TL

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01/01/2022 tarihinden itibaren 4.814.234,00 Türk Lirası olmuştur.

 

17-13/01/201 i tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun  1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oram yıllık yüzde 17,25, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 555,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

18-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 14,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edilmiştir. Bu uygulama 31.12.2021 tarihi itibariyle geçerlidir.

 

RAHMİ ÇELİK

ODA DANIŞMANI

  • Yorum Yap

  • Ad Soyad:

  • Email:

  • Mesajınız: